A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 15
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 9
Maciejewski Marek ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 3
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 67
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 63
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 4
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 18
Malina Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 25
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 15
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Małecki Piotr Paweł ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 9
Mamica Łukasz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 6
Marcinkowska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 19
Markiewicz Piotr ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 4
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 68
Marzec Jerzy ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 10
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 16
Mazur Stanisław ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 14
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 6
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 30
Mesjasz Czesław ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 22
Mesjasz Lidia ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 13
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 2
Michalewska Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 1
Michalik Zbigniew ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 3
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 15
Mielecki Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Matematyki 1
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 14
Miklaszewska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 13
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 4
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 15
Mikuła Bogusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 36
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 14
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 12
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Mirek Jolanta ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 8
Misiołek Krzysztof ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 6
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Miś Alicja ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 19
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 5
Molendowski Edward ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 7
Morajda Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 4
Musiał-Malago' Monika ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 2
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 237