A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 4
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 20
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 17
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 4
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 2
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 1
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 2
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 1
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 14
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 3
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 2
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 2
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 4
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 4
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 11
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 4
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 5
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 9