A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 5
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 2
Maciejewski Marek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 2
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 24
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 23
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 3
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 8
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 17
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 12
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Małecki Piotr Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 6
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Mamica Łukasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 6
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 10
Markiewicz Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 34
Marzec Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Mazur Stanisław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 12
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna , 1
Mentel Janusz Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 9
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Michalik Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 3
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 6
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 7
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 16
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Zakład Geografii Gospodarczej 10
Mikuła Bogusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 21
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 4
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Mirek Jolanta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 4
Misiołek Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 2
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 10
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 1
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Morajda Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 4
Musiał-Malago' Monika ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 213