A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 27
Machaczka Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 16
Machaczka Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 8
Maciaszek Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 2
Maciejewski Marek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 14
Maciejowska Elżbieta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 6
Maciejowski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 23
Maciuszek Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 4
Madej Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 25
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 10
Makowski Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Makówka Małgorzata ORCID Wydział Zarządzania Katedra Badań Konsumpcji 6
Malawski Andrzej ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 39
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 22
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 5
Małecki Jan Marian ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 7
Małecki Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Małecki Piotr P. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 41
Małecki Zdzisław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Małkowska Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Małkus Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 18
Mamica Łukasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 28
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 50
Markiewicz Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 17
Markowska-Bochenek Dorota ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 2
Markowski Adam ORCID Biblioteka Główna 191
Marona Bartłomiej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Marszałek Adam ORCID 1
Marszycka Małgorzata ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Studiów Europejskich 1
Martyniak Zbigniew ORCID Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 93
Maryńczak Rafał ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 32
Masny Andrzej ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Maślanka Tomasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 6
Mazur Błażej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 6
Mazur Stanisław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 43
Mączka Lucyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 17
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 8
Mendys Stanisław ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mentel Janusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 53
Mesjasz Lidia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 21
Michalik Adam ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Michalik Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 20
Michałowska Kinga ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 1
Micherda Bronisław ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 79
Mierzejewska Ewa ORCID Biblioteka Główna 6
Mierzwa Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 10
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 59
Miklaszewski Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 57
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Miksiewicz-Strugacz Marzena ORCID Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikuła Bogusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 80
Mikułowski Pomorski Jerzy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 58
Mirek Jolanta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 24
Misiołek Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 14
Miś Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 22
Miś Grzegorz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 8
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 21
Młodkowski Paweł ORCID Biblioteka Główna 7
Modrzejewska Anita ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 2
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Molo Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 5
Morajda Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 33
Morawczyński Rafał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 19
Moździerz Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 6
Mrówka Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Murzyn-Kupisz Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 22
Musiał-Malago' Monika ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 14
Mynarski Stefan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 264
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID