A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 5
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 4
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 2
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 30
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 27
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 2
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 5
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 14
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 7
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 6
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 3
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 11
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 1
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 32
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 3
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 9
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 4
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 10
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 12
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 6
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 3
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 2
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 10
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 18
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 5
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 4
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Misiuda Krzysztof Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 1
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 10
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 4
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 15