A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 17
Machaczka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 7
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 3
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 7
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 25
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 33
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 5
Madej Jan ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 9
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 5
Makówka Małgorzata Wydział Zarządzania, Katedra Badań Konsumpcji 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 21
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 19
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 10
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 21
Małkowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Małkus Tomasz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 3
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 19
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 34
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 7
Markowska-Bochenek Dorota Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 1
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 1
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 82
Maryńczak Rafał Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 4
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 15
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 7
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 20
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 10
Mendys Stanisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 25
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 9
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 25
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 10
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 53
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 26
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 1
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 10
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 52
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 16
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 9
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 8
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 17
Miś Grzegorz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 2
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna 2
Młynarczyk-Misiuda Jolanta Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 1
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 9
Molo Marcin ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 20
Morawczyński Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Moździerz Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 1
Murzyn-Kupisz Monika Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 5
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 237