A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 9
Machaczka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 4
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 1
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Madej Jan ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 9
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 7
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 3
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 5
Małkus Tomasz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 1
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 7
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 15
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 3
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 34
Maryńczak Rafał Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 1
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 5
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 6
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Mendys Stanisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 8
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 10
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 1
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 11
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 6
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 5
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 6
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 4
Miś Grzegorz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 1
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 6
Morawczyński Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 3
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 219