A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 22
Machaczka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 14
Machaczka Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 7
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 2
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 11
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 6
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 20
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 4
Madej Jan ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 18
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 8
Makówka Małgorzata Wydział Zarządzania, Katedra Badań Konsumpcji 5
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 25
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 13
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 4
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 30
Małkowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Małkus Tomasz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 10
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 23
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 38
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 17
Markowska-Bochenek Dorota Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 2
Marona Bartłomiej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Marszycka Małgorzata Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 1
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 80
Maryńczak Rafał Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 5
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 20
Masny Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Maślanka Tomasz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 4
Mazur Błażej ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 30
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 15
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna 1
Mendys Stanisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mentel Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 33
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 16
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 15
Michałowska Kinga ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 45
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 9
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 57
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 37
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 4
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 64
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 41
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 18
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 11
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 18
Miś Grzegorz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 6
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 13
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna 3
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Molo Marcin ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 4
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 28
Morawczyński Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 13
Moździerz Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 4
Mrówka Joanna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 2
Murzyn-Kupisz Monika Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 18
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 11
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 249