A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 9
Machaczka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 5
Machaczka Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 4
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 4
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Madej Jan ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 8
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Makowski Mariusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Makówka Małgorzata Wydział Zarządzania, Katedra Badań Konsumpcji 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 13
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 7
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 22
Małkowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Małkus Tomasz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 11
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 9
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 13
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 6
Marona Bartłomiej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 3
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 10
Maślanka Tomasz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 3
Mazur Błażej ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 5
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 20
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 5
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna 1
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 23
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 9
Michalik Adam ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 1
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 9
Michałowska Kinga ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 38
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 6
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 6
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 27
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 24
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 9
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 6
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 8
Miś Grzegorz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 4
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 11
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna 2
Modrzejewska Anita Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 2
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Molo Marcin ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 2
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 9
Morawczyński Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 12
Moździerz Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 2
Mrówka Joanna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 6
Murzyn-Kupisz Monika Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 17
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 6
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 14