A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 11
Machaczka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Machaczka Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 6
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Madej Jan ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 5
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 5
Makowiec Marek ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 7
Makowski Mariusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Makówka Małgorzata Wydział Zarządzania, Katedra Badań Konsumpcji 5
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 24
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 13
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 6
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 30
Małkowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Małkus Tomasz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 18
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 13
Marchewka Małgorzata ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 1
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 28
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 6
Markowska-Bochenek Dorota Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 1
Marona Bartłomiej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Maroń Jolanta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Marszałek Adam 2
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 8
Maślanka Tomasz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 8
Mazur Błażej ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 7
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 23
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 8
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna 2
Mendys Stanisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 30
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 9
Michalik Adam ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 4
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 8
Michałowska Kinga ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 2
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 50
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 1
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 5
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 24
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 8
Miksiewicz-Strugacz Marzena Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń 1
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 43
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 29
Miodunka Piotr ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 10
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 12
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 11
Miś Grzegorz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 5
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 22
Mituś Ambroży ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 6
Mizdrak Inga ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 1
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna 2
Modrzejewska Anita Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 13
Molo Marcin ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 3
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 10
Morawczyński Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 22
Motyka Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Moździerz Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 4
Mroczek Arkadiusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Mrówka Joanna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 6
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 25
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 9
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 20