A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 4
Machaczka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 2
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 1
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 2
Makowiec Marek ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 5
Makówka Małgorzata Wydział Zarządzania, Katedra Badań Konsumpcji 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 9
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 5
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 8
Małkowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Małkus Tomasz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 4
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 5
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 12
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 2
Markowska-Bochenek Dorota Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 1
Marona Bartłomiej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Maroń Jolanta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Marszałek Adam 1
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Maślanka Tomasz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 6
Mazur Błażej ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 5
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 3
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna 1
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 6
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Michalik Adam ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Michałowska Kinga ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 1
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 13
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 2
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 9
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 3
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 14
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 8
Miodunka Piotr ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 2
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 5
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Miś Grzegorz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 1
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 7
Mituś Ambroży ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 5
Mizdrak Inga ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 1
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna 1
Modrzejewska Anita Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 1
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Molo Marcin ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 2
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 2
Morawczyński Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 7
Mroczek Arkadiusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Mrówka Joanna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 1
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 12
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 3
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 7