A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 8
Machaczka Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 9
Machaczka Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Machnik-Pado Agata Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 4
Maciejewski Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 9
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 1
Madej Jan ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 4
Major Michał ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 9
Maj-Waśniowska Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 16
Makowiec Marek ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 30
Makowski Mariusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Makówka Małgorzata Wydział Zarządzania, Katedra Badań Konsumpcji 3
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 21
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 16
Małecka-Łyszczek Magdalena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 14
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 1
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Małecki Piotr Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 19
Małkowska Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Małkus Tomasz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 23
Mamica Łukasz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 19
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 25
Markiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 5
Markowska-Bochenek Dorota Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 5
Marona Bartłomiej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 16
Maroń Jolanta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Marszałek Adam 3
Marzec Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 11
Masłowska Anna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa 1
Maślanka Tomasz ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 11
Matyjaszek Jarosław Biblioteka Główna 3
Mazur Błażej ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 4
Mazur Stanisław ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 30
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 10
Medoń-Wosz Anita ORCID Biblioteka Główna 8
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 28
Mesjasz Lidia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Mędrala Małgorzata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 3
Michalik Adam ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 7
Michalik Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 11
Michałowska Kinga ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 8
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 50
Mierzejewska Ewa Biblioteka Główna 1
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 15
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 23
Mikołajczyk Katarzyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 13
Mikuła Bogusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 40
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 18
Miodunka Piotr ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Mirek Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 9
Misiołek Krzysztof ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 10
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 16
Miś Grzegorz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 3
Miśniakiewicz Małgorzata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 21
Mituś Ambroży ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 18
Mizdrak Inga ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 3
Młodkowski Paweł Biblioteka Główna 2
Modrzejewska Anita Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 4
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 19
Molo Marcin ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 10
Morajda Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 11
Morawczyński Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 27
Motyka Marek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Moździerz Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 6
Mroczek Arkadiusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Mrówka Joanna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 1
Müller Renata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Murzyn-Kupisz Monika Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 26
Musiał-Malago' Monika ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 7
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 11