A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 14
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 28
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 2
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 4
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 4
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 5
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 7
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Majewski Janusz Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 10
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 8
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 10
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 13
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 77
Maryański Andrzej Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 1
Mayre Ludwik Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego 13
Mazanek Tadeusz Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 5
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 15
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 3
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 12
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 30
Michoń Ferdynand 32
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 7
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 14
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 13
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 37
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 15
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 33
Młynarski Feliks Biblioteka Główna 7
Mojmir Tadeusz Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Molo Marian Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Moskal Zofia Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 3
Moszew Jan Wydział Towaroznawstwa, Zakład Chemii 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 36
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 4
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 70
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 2