A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 18
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 34
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 4
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 5
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 5
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 8
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Majewski Janusz Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 13
Malina Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 11
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 11
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 19
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 122
Maryański Andrzej Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 1
Mayre Ludwik Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego 16
Mazanek Tadeusz Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 5
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 17
Mesjasz Czesław ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 12
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 14
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 41
Michoń Ferdynand 32
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 8
Miklaszewska Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 18
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 14
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 40
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 16
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 36
Młynarski Feliks Biblioteka Główna 7
Mojmir Tadeusz Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Molendowski Edward ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 14
Molo Marian Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Moskal Zofia Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 3
Moszew Jan Wydział Towaroznawstwa, Zakład Chemii 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 61
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 4
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 71
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 8