A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 20
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 43
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 6
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 6
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 7
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 8
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Majewski Janusz Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 13
Malina Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 11
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa Katedra Historii Gospodarczej 16
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 21
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 166
Maryański Andrzej Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 3
Mayre Ludwik Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego 17
Mazanek Tadeusz Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 5
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 17
Mesjasz Czesław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 14
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 16
Micherda Bronisław Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 42
Michoń Ferdynand Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 41
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 9
Miklaszewska Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Bankowości 1
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 13
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki Regionalnej 20
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 15
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 46
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 22
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 37
Młynarski Feliks Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Mojmir Tadeusz Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Molendowski Edward ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 15
Molo Marian Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Moskal Zofia Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 3
Moszew Jan Wydział Towaroznawstwa Zakład Chemii 2
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 73
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 4
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 78
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 14