A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Machaczka Józef Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 20
Maciaszek Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 43
Maciaszek-Roberts Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Maciejowska Elżbieta Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 7
Maciejowski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 11
Maciuszek Marek Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 7
Madej Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Majchrzycka-Guzowska Alina Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 7
Majewski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 6
Majewski Janusz Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Maksymiak Elżbieta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 5
Malawski Andrzej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 13
Malina Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 14
Małecki Jan Marian Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Historii Gospodarczej 12
Małecki Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Małecki Zdzisław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Marcinkowska Ewa ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 23
Martyniak Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 191
Maryański Andrzej Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 1
Mayre Ludwik Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego 16
Mazanek Tadeusz Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 5
Mączka Krzysztof Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Mączka Lucyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 17
Mesjasz Czesław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 15
Mędelska-Włodarczyk Wiesława Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 15
Micherda Bronisław Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 44
Michoń Ferdynand 33
Mierzwa Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 12
Miklaszewska Ewa ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 1
Miklaszewski Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 14
Mikulski Mieczysław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki Regionalnej 21
Mikułowska Helena Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 15
Mikułowski Pomorski Jerzy Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 48
Miłkowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 24
Misiaszek Zbigniew Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 36
Miś Alicja ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Młynarski Feliks Biblioteka Główna 7
Mojmir Tadeusz Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Molendowski Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Molo Marian Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Monkiewicz Alfred Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Moskal Zofia Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 3
Moszew Jan Wydział Towaroznawstwa, Zakład Chemii 1
Mynarski Stefan Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 69
Myrdko Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 5
Mysiński Aleksander Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Mysona Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 71
Mytych Michał Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 16