A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Lachner Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 10
Langer-Król Małgorzata ORCID Kancelaria Rektora , 3
Lankosz Kazimierz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 5
Lasek Anke ORCID 2
Laskowicz Magdalena ORCID Jednostka Międzywydziałowa 1
Laskowska Izabella ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 1
Laskowski Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 24
Laskowski Józef Andrzej ORCID Kwestura , 4
Lasoń Bożena ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 4
Latosińska Agnieszka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 10
Laurisz Norbert ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 36
Lech Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 36
Ledwoń Paulina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 19
Legutko Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Lenart Łukasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 28
Lesiak Grzegorz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Leśniak Marek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 3
Leśniewski Paweł ORCID Wydział Zarządzania 3
Lic Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 16
Lipecki Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 17
Lipiec Remigiusz ORCID Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 1
Lipieta Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 22
Lipieta Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Lis Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 7
Lisiakiewicz Rafał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 53
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 32
Lisiński Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 21
Litwa Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 8
Lityńska Aleksandra ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 3
Lityński Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 40
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 31
Lorencowicz Hanna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Lubacha-Sember Judyta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Luchter Bogusław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 23
Lula Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 53
Lund Henrik ORCID 1
Lupa Iwona ORCID Wydział Zarządzania 4
Lustofin Paweł ORCID 3
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID