A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Lachner Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 24
Langer-Król Małgorzata Kancelaria Rektora , 1
Lankosz Kazimierz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 58
Laskowska Grażyna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Laskowska Izabella Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 1
Laskowski Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 87
Laskowski Szczęsław Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych 1
Lasoń Bożena Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 2
Lasoń Wojciech Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 4
Latocha Marcelina Wydział Zarządzania 1
Latosińska Agnieszka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 15
Laurisz Norbert ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 59
Lech Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 15
Ledwoń Paulina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 7
Legut Józefa Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Lelek-Jędrysek Magdalena Biblioteka Główna , 1
Lelito Joanna Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 8
Lemler Dominika , 1
Lenart Łukasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 28
Lenczowska Marta Centrum e-Learningu 3
Leśniak Agnieszka Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 20
Leśniak Dorota Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 15
Leśniak Marek Wydział Finansów Katedra Finansów 9
Leś-Wieczorek Danuta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Lewicka Ewa Studium Języków Obcych 1
Liberska Barbara Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 7
Lic Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 61
Lipecki Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 17
Lipiec Remigiusz Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 23
Lipieta Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 31
Lipieta Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 44
Lis Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 123
Lisiakiewicz Rafał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 36
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 214
Lisiński Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 195
Listwan Jadwiga Studium Języków Obcych 4
Litewka Edward Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 2
Litewka Leonard Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Litwa Anna Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 32
Litwa Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 41
Lityńska Aleksandra Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 99
Lityński Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 21
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 37
Lorencowicz Hanna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Lorenowicz Urszula Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Makroekonomii 30
Lossow-Samkowa Barbara Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Lubacha-Sember Judyta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Luberda Małgorzata Wydział Zarządzania 2
Luchter Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Luchter Bogusław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 210
Luchter Emil Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 8
Ludwiczak Bogdan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 27
Lula Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 167
Lupa Iwona Wydział Zarządzania 2