A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Lachner Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 30
Langer-Król Małgorzata Kancelaria Rektora 2
Lankosz Kazimierz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 60
Laskowska Grażyna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Laskowska Izabella Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 1
Laskowski Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 33
Laskowski Józef Andrzej Kwestura 1
Laskowski Szczęsław Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych 1
Lasoń Bożena Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 4
Lasoń Wojciech Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 4
Latocha Marcelina Wydział Zarządzania 1
Latosińska Agnieszka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 19
Laurisz Norbert ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 71
Lech Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 44
Legut Józefa Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Legutko Agnieszka Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Lelek-Jędrysek Magdalena Biblioteka Główna 1
Lelito Joanna Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 8
Lemler Dominika Biuro Programów Zagranicznych 1
Lenart Łukasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 49
Lenczowska Marta Centrum e-Learningu 3
Lesiak Grzegorz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 3
Leśniak Agnieszka Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 20
Leśniak Dorota Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 15
Leśniak Marek Wydział Finansów Katedra Finansów 9
Leśniewski Paweł Wydział Zarządzania 2
Leś-Wieczorek Danuta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Liberska Barbara Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 5
Lic Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 72
Lipecki Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 24
Lipiec Remigiusz Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 22
Lipieta Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 42
Lipieta Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 47
Lis Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 128
Lisiakiewicz Rafał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 62
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 217
Lisiński Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 206
Listwan Jadwiga Studium Języków Obcych 2
Litewka Edward Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 2
Litewka Leonard Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Litwa Anna Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 28
Litwa Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 47
Lityńska Aleksandra Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 100
Lityński Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 42
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 53
Lorencowicz Hanna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Lorenowicz Urszula Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Makroekonomii 27
Lossow-Samkowa Barbara Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Lubacha-Sember Judyta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 6
Luberda Małgorzata Wydział Zarządzania 2
Luchter Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Luchter Bogusław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 216
Luchter Emil Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 8
Ludwiczak Bogdan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 20
Lula Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 177
Lupa Iwona Wydział Zarządzania 6