A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Lankosz Kazimierz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 26
Laskowski Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 13
Lasoń Wojciech ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 3
Legut Józefa ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Lelito Joanna ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 8
Leśniak Dorota ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 8
Leśniak Marek ORCID Wydział Finansów Katedra Finansów 4
Leś-Wieczorek Danuta ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Lewicka Ewa ORCID Studium Języków Obcych 1
Liberska Barbara ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 6
Lipieta Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Lipieta Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Lis Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 55
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 62
Lisiński Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 62
Listwan Jadwiga ORCID Studium Języków Obcych 4
Litewka Edward ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Litwa Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 30
Lityńska Aleksandra ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 39
Lorenowicz Urszula ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Makroekonomii 21
Lossow-Samkowa Barbara ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Luchter Bogusław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 38
Luchter Emil ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Ludwiczak Bogdan ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 28
Lula Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 39
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID