A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Lachner Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 27
Langer-Król Małgorzata ORCID Kancelaria Rektora , 3
Lankosz Kazimierz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 35
Laskowska Izabella ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 2
Laskowski Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 76
Laskowski Józef Andrzej ORCID Kwestura , 1
Lasoń Bożena ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 5
Lasoń Wojciech ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Latocha Marcelina ORCID Wydział Zarządzania 1
Latosińska Agnieszka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 15
Laurisz Norbert ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 65
Lech Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 24
Ledwoń Paulina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 9
Lelek-Jędrysek Magdalena ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Lemler Dominika ORCID , 1
Lenart Łukasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 34
Lenczowska Marta ORCID Centrum e-Learningu 3
Lesiak Grzegorz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Leśniak Agnieszka ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 20
Leśniak Dorota ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 7
Leśniak Marek ORCID Wydział Finansów Katedra Finansów 4
Lic Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 65
Lipecki Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 21
Lipiec Remigiusz ORCID Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 23
Lipieta Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 33
Lipieta Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 45
Lis Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 70
Lisiakiewicz Rafał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 40
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 170
Lisiński Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 125
Litwa Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 2
Litwa Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Lityńska Aleksandra ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 58
Lityński Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 32
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 46
Lorencowicz Hanna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Lorenowicz Urszula ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Makroekonomii 10
Lubacha-Sember Judyta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Luberda Małgorzata ORCID Wydział Zarządzania 2
Luchter Bogusław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 175
Lula Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 136
Lupa Iwona ORCID Wydział Zarządzania 2
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID