A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Lachner Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 32
Langer-Król Małgorzata ORCID Kancelaria Rektora , 3
Lankosz Kazimierz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 36
Laskowska Izabella ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 2
Laskowski Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 87
Laskowski Józef Andrzej ORCID Kwestura , 3
Lasoń Bożena ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 5
Lasoń Wojciech ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Latocha Marcelina ORCID Wydział Zarządzania 1
Latosińska Agnieszka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 21
Laurisz Norbert ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 74
Lech Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 47
Ledwoń Paulina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 13
Legutko Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Lelek-Jędrysek Magdalena ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Lemler Dominika ORCID , 1
Lenart Łukasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 54
Lenczowska Marta ORCID Centrum e-Learningu 3
Lesiak Grzegorz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Leśniak Agnieszka ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 20
Leśniak Dorota ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 7
Leśniak Marek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Leśniewski Paweł ORCID Wydział Zarządzania 3
Lic Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 72
Lipecki Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 28
Lipiec Remigiusz ORCID Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 24
Lipieta Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 44
Lipieta Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 48
Lis Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 75
Lisiakiewicz Rafał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 66
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 188
Lisiński Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 140
Litwa Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 2
Litwa Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 49
Lityńska Aleksandra ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 59
Lityński Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 47
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 56
Lorencowicz Hanna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Lorenowicz Urszula ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Makroekonomii 10
Lubacha-Sember Judyta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 7
Luberda Małgorzata ORCID Wydział Zarządzania 2
Luchter Bogusław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 189
Lula Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 159
Lund Henrik ORCID 1
Lupa Iwona ORCID Wydział Zarządzania 6
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID