A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Lachner Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 1
Lankosz Kazimierz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 12
Laskowski Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 13
Lasoń Wojciech ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Laurisz Norbert ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 17
Leśniak Agnieszka ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 11
Leśniak Dorota ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 3
Leśniak Marek ORCID Wydział Finansów Katedra Finansów 2
Lic Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 14
Lipiec Remigiusz ORCID Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 8
Lipieta Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 9
Lipieta Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 13
Lis Stanisław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 22
Lisiakiewicz Rafał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 3
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 66
Lisiński Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 77
Litwa Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 1
Litwa Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 23
Lityńska Aleksandra ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 25
Lityński Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 4
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 8
Lorenowicz Urszula ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Makroekonomii 6
Luchter Bogusław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 14
Lula Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 27
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID