A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Lachner Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 33
Langer-Król Małgorzata Kancelaria Rektora , 3
Lankosz Kazimierz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 64
Lasek Anke 2
Laskowska Grażyna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Laskowska Izabella Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 2
Laskowski Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 38
Laskowski Józef Andrzej Kwestura , 3
Laskowski Szczęsław Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych 4
Lasoń Bożena Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 5
Lasoń Wojciech Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 4
Latocha Marcelina Wydział Zarządzania 1
Latosińska Agnieszka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 25
Latoś Wanda Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Laurisz Norbert ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 79
Lech Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 51
Legut Józefa Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Legutko Agnieszka Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Lelek-Jędrysek Magdalena Biblioteka Główna , 1
Lelito Joanna Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 8
Lemler Dominika , 1
Lenart Łukasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 54
Lenczowska Marta Centrum e-Learningu 3
Lesiak Grzegorz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 4
Leśniak Agnieszka Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 20
Leśniak Dorota Jednostka Międzywydziałowa Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 15
Leśniak Marek Wydział Finansów Katedra Finansów 9
Leśniewski Paweł Wydział Zarządzania 3
Leś-Wieczorek Danuta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 4
Lewicka Ewa Studium Języków Obcych 1
Liberska Barbara Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 21
Lic Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 77
Lidwin-Piotrowska Ewa Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 3
Lipecki Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 34
Lipiec Remigiusz Wydział Finansów Katedra Rynków Finansowych 24
Lipieta Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 46
Lipieta Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 48
Lis Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 146
Lisiakiewicz Rafał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 72
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 240
Lisiński Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 218
Lisowski Aleksander Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 5
Listwan Jadwiga Studium Języków Obcych 4
Litewka Edward Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 2
Litewka Leonard Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 33
Litwa Anna Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 33
Litwa Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 49
Lityńska Aleksandra Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 104
Lityński Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 50
Loranc-Borkowska Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 60
Lorencowicz Hanna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Lorenowicz Urszula Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Makroekonomii 29
Lossow-Samkowa Barbara Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Lubacha-Sember Judyta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 7
Luberda Małgorzata Wydział Zarządzania 2
Luchter Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 5
Luchter Bogusław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 230
Luchter Emil Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 28
Ludwiczak Bogdan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 21
Lula Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 200
Lund Henrik 1
Lupa Iwona Wydział Zarządzania 6
Lustofin Paweł 1