A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kaczmarek Jarosław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Kaczor Joanna Wydział Finansów Katedra Finansów 1
Kaden Stefan Studium Języków Obcych 2
Kalemba Bogumił Jednostka Międzywydziałowa Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 5
Kalisz Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Kałkowski Leszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 15
Kamińska-Blichowska Teresa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 11
Kandzia Jan Studium Języków Obcych 3
Kaniewski Jacek Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 12
Kapko Jerzy Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 1
Karaś Wanda Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karpiel Łucja Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 9
Karska Alina Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 13
Karteczka Jacek Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 30
Kasperski Ryszard Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Kasprzyk Leszek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 6
Kawa Mieczysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 8
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 47
Kędziora Anna Wydział Towaroznawstwa Laboratorium 3
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 20
Kękuś Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 16
Kielbratowski Ryszard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Kiełb Lesław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Kieniewicz Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 5
Klich Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 6
Klima Stanisława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 6
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 11
Klimkowska Regina Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 8
Knapik Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Kocoń-Brońska Danuta Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 9
Koczanowski Janusz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Prawa Publicznego 9
Koczyński Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 8
Kolbusz Franciszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 10
Kolek Jan Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 21
Kolek Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 18
Kolendowski Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 5
Kołodziej Tadeusz Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 31
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 25
Korta Stefan Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Kosecki Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Kosek Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 5
Kosek-Wojnar Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 19
Kosiorowska Maria Wydział Finansów Katedra Matematyki 6
Kot Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Kot Stanisław Maciej Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 29
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 8
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 22
Kowalski Aleksander Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 10
Kozieł Bogdan Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 5
Kozieł Józef Jednostka Międzywydziałowa Dział Spraw Pracowniczych 8
Kozień Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 1
Kozina Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 10
Kozioł Leszek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 22
Kozłowski Tomasz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 10
Krełowska-Kułas Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 59
Król Teresa Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 6
Kruczała Jerzy Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 37
Kruczek-Patko Anna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 13
Krüger Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 7
Kruk Marta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Krupa Wiesław Dział Zaopatrzenia 1
Krzyściak Ewa Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 1
Krzywda Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Księżyk Marianna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 10
Kubala Jolanta Wydział Finansów Katedra Matematyki 9
Kubit Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 3
Kubowicz Piotr Wydział Finansów Katedra Matematyki 7
Kudełka Wanda ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 1
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 27
Kuklok Karol Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 44
Kukułka Marcin Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kulis Irena Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Kuraś Marian Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 34
Kurek Helena Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 13
Kurek Roman Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 12
Kusak Leszek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 11
Kusz Stefan Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 14
Kwieciński Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9