A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kalemba Bogumił Jednostka Międzywydziałowa Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 1
Kalisz Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Kałkowski Leszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Kamińska-Blichowska Teresa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Kaniewski Jacek Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Karpiel Łucja Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 2
Karska Alina Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 4
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 2
Kasperski Ryszard Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Kasprzyk Leszek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 2
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 6
Kielbratowski Ryszard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Kiełb Lesław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Knapik Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Koczanowski Janusz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Prawa Publicznego 2
Kolek Jan Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Kolek Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 1
Kołodziej Tadeusz Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 2
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 6
Kosek Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 5
Kosek-Wojnar Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4
Kosiorowska Maria Wydział Finansów Katedra Matematyki 2
Kot Stanisław Maciej Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 6
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Kowalski Aleksander Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 2
Kozieł Józef Jednostka Międzywydziałowa Dział Spraw Pracowniczych 4
Kruczała Jerzy Wydział Finansów Katedra Gospodarki Regionalnej 7
Kruczek-Patko Anna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 3
Krüger Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kruk Marta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Krupa Wiesław Dział Zaopatrzenia 1
Krzyściak Ewa Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 1
Krzywda Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Księżyk Marianna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 3
Kubala Jolanta Wydział Finansów Katedra Matematyki 2
Kubit Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 5
Kuklok Karol Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Kukuła Karol Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 5
Kukułka Marcin Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kulis Irena Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Kuraś Marian Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 3
Kurek Helena Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 3
Kurek Roman Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Kusz Stefan Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2