A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kaden Stefan Studium Języków Obcych 1
Kalemba Bogumił Jednostka Międzywydziałowa Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 2
Kalisz Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Kałkowski Leszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Kamińska-Blichowska Teresa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Kandzia Jan Studium Języków Obcych 1
Kaniewski Jacek Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 3
Kapko Jerzy Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 1
Karpiel Łucja Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 3
Karska Alina Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 2
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 12
Kasprzyk Leszek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 3
Kawa Mieczysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 2
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 15
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 9
Kękuś Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Klich Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 1
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Knapik Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 10
Koczanowski Janusz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Prawa Publicznego 1
Kolek Jan Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 2
Kolek Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 3
Kolendowski Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 3
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 5
Kosek Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 4
Kosek-Wojnar Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 1
Kosiorowska Maria Wydział Finansów Katedra Matematyki 2
Kot Stanisław Maciej Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 7
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Kozieł Józef Jednostka Międzywydziałowa Dział Spraw Pracowniczych 2
Kozień Zdzisław Biblioteka Główna 1
Kozioł Leszek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 6
Kozłowski Tomasz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Krełowska-Kułas Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 15
Kruczała Jerzy Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 8
Kruczek-Patko Anna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 4
Krüger Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Kruk Marta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Krzywda Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Księżyk Marianna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Kubala Jolanta Wydział Finansów Katedra Matematyki 3
Kubit Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Kubowicz Piotr Wydział Finansów Katedra Matematyki 3
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 7
Kuklok Karol Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 7
Kulis Irena Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Kuraś Marian Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 5
Kurek Helena Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 5
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 3
Kusz Stefan Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 5
Kwieciński Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2