A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kaden Stefan Studium Języków Obcych 2
Kalemba Bogumił Jednostka Międzywydziałowa Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 5
Kalisz Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Kałkowski Leszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Kamińska-Blichowska Teresa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Kandzia Jan Studium Języków Obcych 1
Kaniewski Jacek Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 8
Kapko Jerzy Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 1
Karaś Wanda Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karpiel Łucja Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 4
Karska Alina Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 23
Kasprzyk Leszek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 4
Kawa Mieczysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 8
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 28
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 16
Kękuś Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Kieniewicz Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Klich Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 4
Klima Stanisława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 3
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Klimkowska Regina Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 3
Knapik Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 18
Kocoń-Brońska Danuta Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 5
Koczanowski Janusz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Prawa Publicznego 4
Kolbusz Franciszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 4
Kolek Jan Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 8
Kolek Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 6
Kolendowski Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 2
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 14
Konopnicki Jan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 16
Kosecki Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kosek Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 4
Kosek-Wojnar Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 9
Kosiorowska Maria Wydział Finansów Katedra Matematyki 2
Kot Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kot Stanisław Maciej Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 17
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 8
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 16
Kowalski Aleksander Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 7
Kozieł Bogdan Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 4
Kozieł Józef Jednostka Międzywydziałowa Dział Spraw Pracowniczych 5
Kozień Zdzisław Biblioteka Główna 1
Kozina Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 5
Kozioł Leszek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 16
Kozłowski Tomasz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Krełowska-Kułas Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 30
Król Teresa Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 3
Kruczała Jerzy Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 30
Kruczek-Patko Anna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 11
Krüger Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Kruk Marta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Krzywda Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 15
Księżyk Marianna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 7
Kubala Jolanta Wydział Finansów Katedra Matematyki 5
Kubit Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Kubowicz Piotr Wydział Finansów Katedra Matematyki 3
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 13
Kuklok Karol Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 5
Kukuła Karol Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 25
Kulis Irena Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Kuraś Marian Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 20
Kurek Helena Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 9
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Kusak Leszek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 4
Kusz Stefan Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 12
Kwieciński Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID