A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kałkowski Leszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Karpiel Łucja Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 1
Karska Alina Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 4
Kasprzyk Leszek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 2
Kawa Mieczysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 1
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 3
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Knapik Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 3
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 1
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kozieł Józef Jednostka Międzywydziałowa Dział Spraw Pracowniczych 1
Kozioł Leszek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 2
Krełowska-Kułas Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Kruczała Jerzy Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 1
Krüger Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Księżyk Marianna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 3
Kuklok Karol Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Kuraś Marian Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Kusz Stefan Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Kwieciński Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1