A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kaden Stefan Studium Języków Obcych 1
Kalemba Bogumił Jednostka Międzywydziałowa Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 2
Kalisz Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Kałkowski Leszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Kamińska-Blichowska Teresa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Kandzia Jan Studium Języków Obcych 1
Kaniewski Jacek Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 7
Kapko Jerzy Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 1
Karaś Wanda Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karpiel Łucja Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 2
Karska Alina Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 2
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 15
Kasprzyk Leszek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 4
Kawa Mieczysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 5
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 16
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 9
Kękuś Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Kieniewicz Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 2
Klich Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 2
Klima Stanisława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Klimkowska Regina Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Knapik Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Kocoń-Brońska Danuta Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Koczanowski Janusz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Prawa Publicznego 1
Kolek Jan Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 4
Kolek Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 3
Kolendowski Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 2
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 10
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 9
Kosecki Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kosek-Wojnar Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 2
Kosiorowska Maria Wydział Finansów Katedra Matematyki 2
Kot Stanisław Maciej Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 6
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 5
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 8
Kowalski Aleksander Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 2
Kozieł Bogdan Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 2
Kozieł Józef Jednostka Międzywydziałowa Dział Spraw Pracowniczych 2
Kozień Zdzisław Biblioteka Główna 1
Kozina Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 4
Kozioł Leszek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 9
Kozłowski Tomasz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Krełowska-Kułas Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 20
Kruczała Jerzy Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 11
Kruczek-Patko Anna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 6
Krüger Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Krzywda Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Księżyk Marianna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 5
Kubala Jolanta Wydział Finansów Katedra Matematyki 4
Kubit Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Kubowicz Piotr Wydział Finansów Katedra Matematyki 3
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 10
Kuklok Karol Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 8
Kulis Irena Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Kuraś Marian Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 10
Kurek Helena Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 5
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 4
Kusak Leszek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 1
Kusz Stefan Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 11
Kwieciński Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4