A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kalemba Bogumił Jednostka Międzywydziałowa Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 1
Kaniewski Jacek Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 5
Kawa Mieczysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 1
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 4
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Knapik Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Kolek Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 1
Kolendowski Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 1
Kot Stanisław Maciej Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 2
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Kozioł Leszek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 1
Krełowska-Kułas Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Kruczała Jerzy Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 1
Krzywda Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Kubala Jolanta Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Kubit Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Kubowicz Piotr Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 2
Kukuła Karol Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Kurek Helena Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 3
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Kusz Stefan Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2