A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kaczmarek Jarosław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 12
Kaczor Joanna Wydział Finansów Katedra Finansów 1
Kafel Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 4
Kalemba Bogumił Jednostka Międzywydziałowa Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Kalisz Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Kałkowski Leszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 24
Kamińska-Blichowska Teresa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 11
Kaniewski Jacek Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 13
Kapko Jerzy Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 1
Karaś Wanda Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karpiel Łucja Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 9
Karska Alina Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 10
Karteczka Jacek Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 41
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Kasprzyk Leszek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Kawa Mieczysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 8
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 46
Kędziora Anna Wydział Towaroznawstwa Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 3
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 15
Kękuś Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 29
Kieniewicz Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 9
Kisiel Przemysław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 3
Klich Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 19
Klima Stanisława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 16
Klimczyk-Bryk Małgorzata Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 1
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 12
Klimkowska Regina Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 10
Knapik Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Kocoń-Brońska Danuta Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 12
Koczanowski Janusz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Prawa Publicznego 14
Koczyński Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Kolbusz Franciszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 12
Kolek Jan Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 20
Kolek Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 19
Kolendowski Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 8
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 32
Kopeć Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 5
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 22
Korta Stefan Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Kosecki Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Kosek Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 4
Kosek-Wojnar Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 27
Kosiec Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 4
Kosiorowska Maria Wydział Finansów Katedra Matematyki 11
Kot Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 12
Kot Stanisław Maciej Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 37
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 9
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 19
Kowalski Aleksander Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 8
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 5
Kozieł Józef Jednostka Międzywydziałowa Dział Spraw Pracowniczych 7
Kozień Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 4
Kozina Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 21
Kozioł Leszek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 35
Kozłowski Tomasz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 12
Krełowska-Kułas Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 50
Król Teresa Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 10
Kruczała Jerzy Wydział Finansów Katedra Gospodarki Regionalnej 33
Kruczek-Patko Anna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 11
Krüger Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 3
Kruk Marta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Krzyszkowski Krzysztof Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Krzyściak Ewa Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 6
Krzywda Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 35
Księżyk Marianna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 7
Kubala Jolanta Wydział Finansów Katedra Matematyki 7
Kubit Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Kubowicz Piotr Wydział Finansów Katedra Matematyki 8
Kuchmacz Jerzy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 8
Kudełka Wanda ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 2
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 42
Kudrys Sabina Wydział Zarządzania Katedra Matematyki 1
Kuklok Karol Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 46
Kulis Irena Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Kultys Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Kuraś Marian Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 36
Kurek Helena Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 11
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 18
Kusak Leszek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 16
Kusz Stefan Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 11
Kwieciński Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 10