A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kaczmarek Jarosław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Kaczor Joanna Wydział Finansów Katedra Finansów 1
Kalemba Bogumił Jednostka Międzywydziałowa Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 2
Kałkowski Leszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 10
Kamińska-Blichowska Teresa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 7
Kaniewski Jacek Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 4
Karpiel Łucja Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 3
Karska Alina Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 6
Karteczka Jacek Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 14
Kasprzyk Leszek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 2
Kawa Mieczysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 6
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 21
Kędziora Anna Wydział Towaroznawstwa Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 3
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Kękuś Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 14
Kieniewicz Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 4
Klich Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 4
Klima Stanisława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 5
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Klimkowska Regina Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Knapik Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15
Kocoń-Brońska Danuta Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 8
Koczanowski Janusz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Prawa Publicznego 6
Koczyński Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Kolbusz Franciszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 10
Kolek Jan Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 10
Kolek Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 8
Kolendowski Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 3
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 17
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 9
Korta Stefan Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Kosecki Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Kosek-Wojnar Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 13
Kosiorowska Maria Wydział Finansów Katedra Matematyki 2
Kot Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Kot Stanisław Maciej Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 18
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 14
Kowalski Aleksander Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 3
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 5
Kozieł Józef Jednostka Międzywydziałowa Dział Spraw Pracowniczych 2
Kozień Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 1
Kozina Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 8
Kozioł Leszek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 14
Kozłowski Tomasz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 7
Krełowska-Kułas Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 20
Król Teresa Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 6
Kruczała Jerzy Wydział Finansów Katedra Gospodarki Regionalnej 21
Kruczek-Patko Anna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 6
Krüger Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Krzywda Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 16
Księżyk Marianna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Kubala Jolanta Wydział Finansów Katedra Matematyki 2
Kubowicz Piotr Wydział Finansów Katedra Matematyki 4
Kudełka Wanda ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 1
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 15
Kukuła Karol Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 29
Kuraś Marian Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 22
Kurek Helena Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 6
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Kusak Leszek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 5
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 5
Kwieciński Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7