A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Kaczmarek Jarosław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Kafel Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 2
Kałkowski Leszek ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Kaniewski Jacek ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Kapałka Bernadetta ORCID Biblioteka Główna 2
Karoń Tomasz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Karpiel Łucja ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 4
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 5
Kawa Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Kawiorska Dorota ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 2
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 10
Kisiel Przemysław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 2
Klecha Tadeusz ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Klich Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 9
Klima Stanisława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 12
Klimczyk-Bryk Małgorzata ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 1
Klimek Barbara ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Klimkowska Regina ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Kochan Elżbieta ORCID Biblioteka Główna , 1
Kochaniak Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 2
Koczanowski Janusz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Prawa Publicznego 1
Kolbusz Franciszek ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 1
Kolegowicz Konrad ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Kolek Jan ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Kolek Zofia ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 4
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 10
Kopeć Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 3
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 5
Korta Stefan ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 8
Kosała Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Kosecki Andrzej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Kosek-Wojnar Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 3
Kosiec Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3
Kosiorowska Maria ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 2
Kosiorowski Daniel ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Kostrzewski Maciej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Kot Stanisław Maciej ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Koterwa Marcin ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Kotulska Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Kowalczyk Jerzy ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Kowalik Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 3
Kowalski Aleksander ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 1
Kozina Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 6
Kozioł Leszek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 7
Kożuch Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 5
Krajewska Sylwia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Krełowska-Kułas Maria ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Krzemiński Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Krzywda Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Krzyżak Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Kubacka Dominika ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Kubińska Elżbieta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Kuchmacz Jerzy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 2
Kudełka Wanda ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 10
Kudełko Joanna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 3
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 5
Kukuła Karol ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Kukuryk Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 1
Kulas Piotr ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Kulis Irena ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Kulisa Beata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Kultys Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Kuraś Marian ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 2
Kurek Helena ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 1
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 5
Kusak Leszek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 1
Kuziak Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 2
Kwiecień Roman ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 3
Kwiecińska Dorota ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Kwieciński Mirosław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 8
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID