A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kaczmarek Jarosław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Kaczor Joanna Wydział Finansów, Katedra Finansów 1
Kalemba Bogumił Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 5
Kalisz Józef Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 7
Kałkowski Leszek Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 34
Kamińska-Blichowska Teresa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 13
Kaniewski Jacek Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 10
Kapko Jerzy Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii Ogólnej 3
Karaś Wanda Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karolczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Karpiel Łucja Wydział Towaroznawstwa, Katedra Zarządzania Jakością 9
Karska Alina Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 11
Karteczka Jacek Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Karwińska Anna ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 36
Kasperski Ryszard Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Kasprzyk Leszek Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 22
Kawa Mieczysław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości 8
Kędzior Władysław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 34
Kędziora Anna Wydział Towaroznawstwa, Laboratorium 3
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 27
Kękuś Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 16
Kielbratowski Ryszard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Kiełb Lesław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Kieniewicz Barbara ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii 5
Klich Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 6
Klima Stanisława ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 6
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Klimkowska Regina Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 8
Kłapkowski Tadeusz Katedra Handlu Rolniczego i Spółdzielczości 8
Knapik Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 38
Kocoń-Brońska Danuta Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 7
Koczanowski Janusz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Prawa Publicznego 12
Koczyński Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Kolbusz Franciszek Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 10
Kolek Jan Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 15
Kolek Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 10
Kolendowski Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 5
Kołodziej Tadeusz Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Chemii Ogólnej 21
Kopeć Franciszek Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 16
Kopiasz Krystyna 1
Kornaś Jerzy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych 23
Korta Stefan Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Kosecki Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Kosek Adam Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 5
Kosek-Wojnar Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 18
Kosiorowska Maria Wydział Finansów, Katedra Matematyki 8
Kot Janusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Kot Stanisław Maciej Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 33
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania 8
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 23
Kowalski Aleksander Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii 8
Kozieł Bogdan 5
Kozieł Józef Jednostka Międzywydziałowa, Dział Spraw Pracowniczych 8
Kozień Ewa ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Kozień Zdzisław Biblioteka Główna 1
Kozina Andrzej ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 10
Kozioł Leszek ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 23
Kozłowski Tomasz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 12
Krełowska-Kułas Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 34
Król Teresa Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Nauk Politycznych 6
Kruczała Jerzy Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 56
Kruczek-Patko Anna Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 13
Krüger Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 6
Kruk Marta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Krupa Wiesław Dział Zaopatrzenia 1
Krzyściak Ewa Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 2
Krzywda Danuta ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 28
Księżyk Marianna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 16
Kubala Jolanta Wydział Finansów, Katedra Matematyki 9
Kubit Józef Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 10
Kubowicz Piotr Wydział Finansów, Katedra Matematyki 6
Kudełka Wanda ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Kudłacz Tadeusz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 32
Kuklok Karol Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 53
Kukułka Marcin Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kulik Czesław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 16
Kulis Irena Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Kuncewicz Leszek Wydział Towaroznawstwa, Instytut Towaroznawstwa 6
Kuraś Marian Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 35
Kurek Helena Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 14
Kurek Roman Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Kurkiewicz Jolanta ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 17
Kusak Leszek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 5
Kusz Stefan Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Kwiatek Bogusław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 4
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 52
Kwieciński Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9