A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Kabat-Rudnicka Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Kaczmarek Jarosław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 28
Kaczor Joanna Wydział Finansów Katedra Finansów 1
Kafel Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 12
Kalemba Bogumił Jednostka Międzywydziałowa Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Kalisz Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 7
Kałkowski Leszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 53
Kamińska-Blichowska Teresa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 16
Kaniewski Jacek Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 30
Kapko Jerzy Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 3
Karaś Wanda Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Karolczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Karpiel Łucja Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 21
Karska Alina Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 14
Karteczka Jacek Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Karwińska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 63
Kasperowicz-Stępień Alicja ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 6
Kasperski Ryszard Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Kasprzyk Leszek Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 24
Kawa Mieczysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 11
Kędzior Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 55
Kędziora Anna Wydział Towaroznawstwa Laboratorium Badawcze Wydziału Towaroznawstwa 3
Kędziorek Felicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 27
Kękuś Zbigniew Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 29
Kielbratowski Ryszard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Kiełb Lesław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Kieniewicz Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 9
Kisiel Przemysław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 11
Klecha Tadeusz Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Klich Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 35
Klima Stanisława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 22
Klimczyk-Bryk Małgorzata Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 5
Klimek Barbara Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 17
Klimkowska Regina Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Kłapkowski Tadeusz Katedra Handlu Rolniczego i Spółdzielczości 8
Knapik Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 46
Kochan Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Kocoń-Brońska Danuta Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 12
Koczanowski Janusz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Prawa Publicznego 20
Koczyński Wojciech Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Kolanowski Tomasz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 1
Kolbusz Franciszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 21
Kolek Jan Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 28
Kolek Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 23
Kolendowski Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 10
Kołodziej Tadeusz Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 40
Kopeć Franciszek Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 16
Kopeć Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 12
Kopiasz Krystyna 1
Kornaś Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 32
Korta Stefan Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 8
Kosecki Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Kosek Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 5
Kosek-Wojnar Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 38
Kosiec Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12
Kosiorowska Maria Wydział Finansów Katedra Matematyki 17
Kot Janusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 13
Kot Stanisław Maciej Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 50
Kowalczyk Jerzy Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 9
Kowalska-Grudzień Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 23
Kowalski Aleksander Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 13
Kozieł Bogdan Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy 5
Kozieł Józef Jednostka Międzywydziałowa Dział Spraw Pracowniczych 10
Kozień Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 10
Kozień Zdzisław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Kozina Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 30
Kozioł Leszek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 47
Kozłowski Tomasz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 19
Kożuch Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 8
Krełowska-Kułas Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 64
Król Teresa Jednostka Międzywydziałowa Katedra Nauk Politycznych 13
Kruczała Jerzy Wydział Finansów Katedra Gospodarki Regionalnej 60
Kruczek-Patko Anna Jednostka Międzywydziałowa Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości 15
Krüger Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 6
Kruk Marta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Krupa Wiesław Dział Zaopatrzenia 1
Krzyszkowski Krzysztof Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Krzyściak Ewa Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 11
Krzywda Danuta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 43
Księżyk Marianna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 17
Kubala Jolanta Wydział Finansów Katedra Matematyki 10
Kubit Józef Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 10
Kubowicz Piotr Wydział Finansów Katedra Matematyki 8
Kuchmacz Jerzy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 14
Kudełka Wanda ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 9
Kudłacz Tadeusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 68
Kudrys Sabina Wydział Zarządzania Katedra Matematyki 1
Kuklok Karol Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Kukuła Karol Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 70
Kukułka Marcin Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Kulik Czesław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 16
Kulis Irena Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Kultys Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Kuncewicz Leszek Wydział Towaroznawstwa Instytutu Towaroznawstwa 6
Kuraś Marian Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 46
Kurek Helena Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 14
Kurek Roman Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Kurkiewicz Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 25
Kurowski Piotr Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 1
Kusak Leszek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 10
Kusz Stefan Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Kwiatek Bogusław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 4
Kwiecień Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 52
Kwiecińska Dorota Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 1
Kwieciński Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 21