A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Bajor-Stachańczyk Małgorzata ORCID Wydział Finansów Katedra Prawa 2
Balon Urszula ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 1
Banach Marian ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 46
Baranek Henryk ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Baranek Krystyna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Barburski Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 2
Barczak Beata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 14
Bartusik Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 12
Baścik Kazimierz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 16
Bazarnik Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 14
Bednarczyk Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 37
Beliczyński Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 31
Belniak Ewa ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 5
Belniak Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 48
Benio Marek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Administracji Publicznej 6
Berbeka Antoni ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 4
Berbeka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 10
Berbeka Krzysztof ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 32
Bialik Danuta ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białynicka-Birula Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 1
Białynicki-Birula Paweł ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 3
Bieda Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Biel Krzysztof ORCID Kancelaria Rektora 3
Bielawski Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 2
Bieniarzówna Janina ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Biernat Małgorzata ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Bik Maria Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Bizoń Antoni ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Bocheńska Monika ORCID 1
Bocheński Andrzej ORCID Wydział Ogólno-Ekonomiczny Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 3
Böhm Aleksander ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 2
Bolland Stefan ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Bombińska Elżbieta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Boniecki Wiktor ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1
Borek Zbigniew ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 27
Borowiecki Ryszard ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 136
Broński Krzysztof ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 20
Brzeski Jan Władysław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Brzozoń Jerzy ORCID Studium Języków Obcych 5
Budzowski Klemens ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 22
Bukowski Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 12
Buła Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Burkat Jerzy ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Burzym Elżbieta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Rachunkowości Finansowej 15
Byrski Bogusław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 13
Byrski Bronisław ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 5
Bywalec Czesław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 60
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID