A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Bakalarz Małgorzata ORCID Dział Spraw Pracowniczych 2
Balon Urszula ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 6
Banach Marian ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 19
Baranek Henryk ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Baranek Krystyna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Barburski Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 3
Barczak Beata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 25
Bartusik Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 25
Baścik Kazimierz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 11
Bazarnik Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 10
Bednarczyk Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 43
Bek-Gaik Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Beliczyński Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 39
Belniak Ewa ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 4
Belniak Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 37
Benio Marek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Administracji Publicznej 11
Berbeka Antoni ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Berbeka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 19
Berbeka Krzysztof ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 25
Bialik Danuta ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Białynicka-Birula Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 8
Białynicki-Birula Paweł ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 9
Bieda Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Biel Krzysztof ORCID Kancelaria Rektora 4
Bielawski Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 8
Bieniarzówna Janina ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Bik Maria Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Bińczycki Bernard ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 2
Błyskal Barbara ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 2
Bober Jarosław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 10
Bocheńska Monika ORCID 1
Böhm Aleksander ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 1
Bolland Stefan ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Bombińska Elżbieta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 3
Borek Zbigniew ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 36
Borowiecki Ryszard ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 118
Broński Krzysztof ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 26
Brzozoń Jerzy ORCID Studium Języków Obcych 3
Buczek Bronisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 6
Budzowski Klemens ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 24
Bukowska Urszula ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 3
Bukowski Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 6
Buła Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 15
Burkat Jerzy ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Burzym Elżbieta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Byrski Bogusław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 5
Bywalec Czesław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 35
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID