A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Babuśka Ewa W. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 23
Badura Ewelina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 2
Bajak Łukasz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Bakalarz Małgorzata ORCID Dział Spraw Pracowniczych 4
Balcerek-Wieszala Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 61
Banach Marian ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 19
Baran Katarzyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Małopolska Szkoła Administracji Publicznej , 1
Baranek Henryk ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Baranek Krystyna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 2
Barburski Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 48
Barczak Beata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 99
Bartusik Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 80
Baryła Mateusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Baścik Kazimierz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 23
Bauer Kinga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 24
Bazarnik Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 30
Bąba Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 29
Bąbka Zuzanna ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 2
Bednarczyk Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 72
Bednarek Magdalena ORCID Biblioteka Główna , 38
Bek-Gaik Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 26
Beliczyński Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 123
Belniak Ewa ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 11
Belniak Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Belniak Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 84
Benio Marek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Administracji Publicznej 35
Berbeka Antoni ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Berbeka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 104
Berbeka Krzysztof ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 65
Bereza Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 3
Bernasik Halina ORCID Biblioteka Główna , 1
Białek Joanna ORCID Wydział Zarządzania 2
Białkiewicz Jerzy ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 8
Białynicka-Birula Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 64
Białynicki-Birula Paweł ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 37
Bieda Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Biel Krzysztof ORCID Kancelaria Rektora 12
Bielak Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 1
Bielawski Jakub ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Bielawski Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 44
Bielińska-Dusza Edyta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 37
Bieniarzówna Janina ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Biernacka Aleksandra ORCID Biuro Programów Zagranicznych 2
Biga Bartłomiej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Bik Maria Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Bilińska-Głód Katarzyna ORCID Biblioteka Główna , 55
Bill Rafał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Bińczycki Bernard ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 63
Błaszczyk Justyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Błyskal Barbara ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 45
Bober Jarosław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 54
Bober Tomasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 27
Bocheńska Monika ORCID 1
Bocian Mateusz ORCID Wydział Zarządzania 1
Bodzek Edward ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 3
Böhm Aleksander ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 2
Bolisęga Maciej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 2
Bolonek Ryszarda ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 39
Bombińska Elżbieta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 41
Borek Zbigniew ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 63
Borodako Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 73
Borowiecki Ryszard ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 318
Bóbr Maciej ORCID Kancelaria Rektora 4
Brańka Patrycja ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 28
Brańka Sebastian ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 14
Broniszewski Michał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 1
Broński Krzysztof ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 87
Broś Urszula ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Brzozoń Jerzy ORCID Studium Języków Obcych 1
Brzozowski Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 55
Buchelt Beata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 82
Buczek Bronisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 175
Budny Grzegorz ORCID Biblioteka Główna , 25
Budny Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 13
Budzanowska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Budzewska-Baradziej Małgorzata ORCID Biblioteka Główna 5
Budzowski Klemens ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 41
Budzyńska Beata ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 2
Bugajski Błażej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 9
Bukowska Urszula ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 57
Bukowski Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 14
Bulsza Monika ORCID Krakowska Szkoła Biznesu , 7
Buła Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 63
Burda Adrian ORCID Wydział Zarządzania 1
Burkat Jerzy ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Burkot Elżbieta ORCID 2
Burkowicz Małgorzata ORCID Dział Organizacyjno-Prawny 1
Bursztyn Marian ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Burzym Elżbieta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Byrski Bogusław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 3
Byrski Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 14
Bywalec Czesław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 62
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID