A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Babuśka Ewa W. ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Bajor-Stachańczyk Małgorzata ORCID Wydział Finansów Katedra Prawa 4
Bakalarz Małgorzata ORCID Dział Spraw Pracowniczych 4
Balon Urszula ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 11
Banach Marian ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 95
Bańkowska-Pennar Halina ORCID Wydział Towaroznawstwa Zakład Towaroznawstwa 18
Baranek Henryk ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 31
Baranek Krystyna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 22
Barburski Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 10
Barczak Beata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 42
Barłowska Alicja ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Bartusik Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 39
Baścik Kazimierz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 59
Bauer Kinga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 3
Bazarnik Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 49
Bąbka Zuzanna ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 1
Bednarczyk Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 104
Bednarek Magdalena ORCID Biblioteka Główna , 5
Bek-Gaik Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Beliczyński Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 72
Belniak Ewa ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 16
Belniak Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Belniak Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 94
Benio Marek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Administracji Publicznej 13
Berbeka Antoni ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 22
Berbeka Ewa ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Berbeka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 44
Berbeka Krzysztof ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 53
Bialik Danuta ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białynicka-Birula Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 21
Białynicki-Birula Paweł ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 15
Bieda Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Bieda Władysław ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 48
Biel Krzysztof ORCID Kancelaria Rektora 12
Bielawski Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Rachunkowości 20
Bieniarzówna Janina ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 71
Bieńkowski Stanisław ORCID Wydział Ogólno-Ekonomiczny Katedra Organizacji i Zarządu Przedsiębiorstw 35
Biernat Małgorzata ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Bik Maria Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Bińczycki Bernard ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 14
Bizoń Antoni ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Rachunkowości Finansowej 32
Błyskal Barbara ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 9
Bober Jarosław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 17
Bocheńska Monika ORCID 1
Bocheński Andrzej ORCID Wydział Ogólno-Ekonomiczny Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 21
Bogdanowicz Maria ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 4
Böhm Aleksander ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 2
Bolland Arnold ORCID Katedra Towaroznawstwa 103
Bolland Stefan ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 77
Bolonek Ryszarda ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 1
Bombińska Elżbieta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 11
Boniecki Wiktor ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 46
Borek Zbigniew ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 66
Borodako Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 2
Borowiec Wiesław ORCID Wydział Towaroznawstwa Zakład Towaroznawstwa 16
Borowiecki Ryszard ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 359
Bóbr Maciej ORCID Kancelaria Rektora 1
Brańka Patrycja ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 1
Broda Zdzisław ORCID Wydział Ogólno-Ekonomiczny Katedra Finansów 2
Broda-Pör Halina ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Broński Krzysztof ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 60
Brzeski Jan Władysław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Brzozoń Jerzy ORCID Studium Języków Obcych 33
Buchelt Beata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 10
Buciewicz Jan ORCID Wydział Towaroznawstwa Zakład Towaroznawstwa 22
Buczek Bronisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 44
Budzanowska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 1
Budzowski Klemens ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 83
Bukowska Urszula ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 12
Bukowski Jerzy ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 114
Bulara Henryk ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Buła Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 22
Burkat Jerzy ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 14
Burkot Elżbieta ORCID 2
Burzym Elżbieta ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Rachunkowości Finansowej 86
Byrski Bogusław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 33
Byrski Bronisław ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 138
Bywalec Czesław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 167
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID