A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Babuśka Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 31
Badura Dawid Wydział Zarządzania 1
Badura Ewelina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 5
Bajak Łukasz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Wydział Finansów Katedra Prawa 4
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 4
Balcer Patrycja ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 1
Balcerek-Wieszala Anna Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 63
Banach Marian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 78
Banaś Grzegorz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Bańkowska-Pennar Halina Wydział Towaroznawstwa Zakład Towaroznawstwa 15
Baran Katarzyna Jednostka Międzywydziałowa Małopolska Szkoła Administracji Publicznej , 1
Baran Sebastian ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Baranek Henryk Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 31
Baranek Krystyna Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 21
Baraniecki Bartosz Wydział Finansów i Prawa 2
Barburski Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 51
Barczak Beata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 117
Bargieł Aleksandra Wydział Zarządzania 1
Barłowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Bartusik Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 91
Baryła Mateusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 11
Baścik Kazimierz Wydział Zarządzania Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 68
Bauer Kinga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 31
Bazarnik Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 64
Bąba Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 31
Bąbka Zuzanna Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 2
Bednarczyk Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 109
Bednarek Magdalena Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 40
Bek-Gaik Bogusława Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 34
Beliczyński Jan ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 152
Belniak Ewa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 17
Belniak Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Belniak Stanisław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 144
Benio Marek Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Administracji Publicznej 41
Berbeka Antoni Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki 21
Berbeka Ewa Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Berbeka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 125
Berbeka Krzysztof Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 82
Bereza Jan Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 6
Berlińska Anna Wydział Finansów 1
Bernasik Halina Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Bialik Danuta Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białek Joanna Wydział Zarządzania 5
Białkiewicz Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 9
Białynicka-Birula Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 67
Białynicki-Birula Paweł ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 36
Bieda Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Bieda Władysław Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 64
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 19
Bielak Elżbieta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 5
Bielawski Jakub ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Bielawski Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 52
Bielińska-Dusza Edyta ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 40
Bieniarzówna Janina Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 49
Bień Wioletta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Bieńkowski Stanisław Wydział Ogólno-Ekonomiczny Katedra Organizacji i Zarządu Przedsiębiorstw 35
Biernacka Aleksandra Biuro Programów Zagranicznych 2
Biernat Małgorzata Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Biga Bartłomiej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 4
Bik Maria Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 64
Bill Rafał Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 3
Bińczycki Bernard ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 67
Bizoń Antoni Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Rachunkowości Finansowej 32
Bizoń Barbara Wydział Zarządzania 2
Blukacz Paulina Wydział Finansów i Prawa 2
Błaszczyk Justyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 3
Błyskal Barbara ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 47
Bober Jarosław ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 56
Bober Tomasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 31
Bochenek Małgorzata Wydział Finansów i Prawa 1
Bocheńska Monika 2
Bocheński Andrzej Wydział Ogólno-Ekonomiczny Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 17
Bocian Mateusz Wydział Zarządzania 2
Bodzek Edward Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 3
Bogdanowicz Maria Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 4
Böhm Aleksander Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 4
Bolisęga Maciej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 6
Bolland Arnold Katedra Towaroznawstwa 103
Bolland Stefan Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 74
Bolonek Ryszarda ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 43
Bombińska Elżbieta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 46
Boniecki Wiktor Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 37
Borek Zbigniew ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 96
Borodako Krzysztof ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 86
Borowiec Wiesław Wydział Towaroznawstwa Zakład Towaroznawstwa 16
Borowiecki Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 519
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 31
Brańka Sebastian ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 22
Braś Krzysztof Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Broda Zdzisław Wydział Ogólno-Ekonomiczny Katedra Finansów 7
Broda-Pör Halina Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Broniszewski Michał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 2
Broński Krzysztof ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 112
Broś Urszula Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Brzeski Jan Władysław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 28
Brzozowski Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 60
Buchelt Beata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 83
Buciewicz Jan Wydział Towaroznawstwa Zakład Towaroznawstwa 15
Buczek Bronisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 177
Budny Grzegorz Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 26
Budny Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 15
Budzanowska Anna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Budzewska-Baradziej Małgorzata Biblioteka Główna 5
Budzowska Edyta ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Budzowski Klemens Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 87
Budzyńska Beata Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 2
Bugajski Błażej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 12
Bukowska Urszula ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 62
Bukowski Jerzy Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 41
Bulara Henryk Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu , 12
Buła Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 72
Burda Adrian Wydział Zarządzania 1
Burkat Jerzy Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 16
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 1
Bursztyn Marian ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 4
Burzym Elżbieta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Rachunkowości Finansowej 81
Byrski Bogusław Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 32
Byrski Bronisław Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 136
Byrski Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 23
Bywalec Czesław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 216
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID