A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Babuśka Ewa Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 45
Badura Dawid Wydział Zarządzania, 1
Bajak Łukasz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 4
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Wydział Finansów, Katedra Prawa 3
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 31
Balon Urszula Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością 94
Banach Marian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 16
Banaś Grzegorz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Bańkowska-Pennar Halina Wydział Towaroznawstwa, Zakład Towaroznawstwa 9
Baran Sebastian Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 3
Baranek Henryk Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 20
Baranek Krystyna Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 18
Baraniecki Bartosz Wydział Finansów i Prawa, 2
Barburski Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 53
Barczak Beata Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 138
Bargieł Aleksandra Wydział Zarządzania, 3
Barłowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Bartusik Katarzyna Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 109
Baryła Mateusz Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 26
Baścik Kazimierz Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 62
Bator Jakub Wydział Finansów, 2
Bauer Kinga Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 57
Bazarnik Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 64
Bąba Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 45
Bąbka Zuzanna Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii Ogólnej 2
Becla Michał Wydział Zarządzania, 2
Bednarczyk Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 86
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna 19
Bednarz Bartosz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 4
Bednarz-Wrona Anna Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, 9
Bek-Gaik Bogusława Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 54
Beliczyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 162
Belniak Ewa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 16
Belniak Magdalena Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Belniak Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 143
Benio Marek Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 42
Berbeka Antoni Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 12
Berbeka Ewa Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Berbeka Jadwiga Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 166
Berbeka Krzysztof Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 77
Bereza Jan Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 8
Berlińska Anna Wydział Finansów, 1
Białek Joanna Wydział Zarządzania, 10
Białkiewicz Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 9
Białkowski Cezary Wydział Zarządzania, 3
Białynicka-Birula Joanna Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 76
Białynicki-Birula Paweł Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Publicznej 44
Bieda Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Bieda Władysław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 56
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 12
Bielak Elżbieta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 28
Bielas Ewa Wydział Zarządzania, 1
Bielawski Jakub Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 5
Bielawski Paweł Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 64
Bielińska-Dusza Edyta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 42
Bieniarzówna Janina Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 19
Bień Wioletta Wydział Finansów i Prawa, 1
Biernat Małgorzata Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Biga Bartłomiej Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 20
Bigos Krystian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 5
Bik Maria Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna 57
Bill Rafał Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 4
Binczycka Aleksandra Biblioteka Główna 3
Bińczycki Bernard Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 78
Biśta Anna Wydział Finansów i Prawa, 9
Bizoń Antoni Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Rachunkowości Finansowej 31
Bizoń Barbara Wydział Zarządzania, 7
Blukacz Paulina Wydział Finansów i Prawa, 3
Błaszczyk Justyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 3
Błyskal Barbara Wydział Towaroznawstwa, Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 49
Bober Jarosław Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Administracji Publicznej 61
Bober Tomasz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 35
Bochenek Małgorzata Wydział Finansów i Prawa, 1
Bocheński Andrzej Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 14
Bocian Mateusz Wydział Zarządzania, 4
Boda Michał Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 1
Böhm Aleksander Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 6
Bolisęga Maciej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 12
Bolland Arnold Katedra Towaroznawstwa 55
Bolland Stefan Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 28
Bolonek Ryszarda Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Ekonomii Stosowanej 45
Bołoz Rafał Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Bombińska Elżbieta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 67
Boniecki Wiktor Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 20
Borek Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 73
Borodako Krzysztof Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 126
Borowiec Wiesław Wydział Towaroznawstwa, Zakład Towaroznawstwa 13
Borowiecki Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 542
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 2
Brańka Patrycja Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 51
Brańka Sebastian Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 33
Braś Krzysztof Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Broda Zdzisław Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Finansów 7
Broda-Pör Halina Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Brończak Janina Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, 2
Broński Krzysztof Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 100
Broś Urszula Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2
Brożek Andrzej Wydział Finansów i Prawa, 5
Bryzik Magdalena Wydział Towaroznawstwa, 6
Brzeski Jan Władysław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 3
Brzozowski Jan Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 85
Buchelt Beata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 110
Buciewicz Jan Wydział Towaroznawstwa, Zakład Towaroznawstwa 9
Buczek Bronisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Chemii Ogólnej 170
Budny Grzegorz Biblioteka Główna 15
Budny Katarzyna Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 23
Budzowska Edyta Biblioteka Główna 1
Budzowski Klemens Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 65
Budzyńska Beata Studium Języków Obcych 2
Bugajski Błażej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 19
Bukowska Urszula Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 79
Bukowski Jerzy Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 34
Bulara Henryk Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 11
Buła Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 95
Burda Adrian Wydział Zarządzania, 4
Burek Anna Wydział Zarządzania, 2
Burkat Jerzy Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 13
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 2
Bursztyn Marian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 11
Burzym Elżbieta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Rachunkowości Finansowej 70
Byrski Bogusław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii Ogólnej 28
Byrski Bronisław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 124
Byrski Jan Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 47
Bywalec Czesław Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 216