A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Babuśka Ewa Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 45
Badura Dawid Wydział Zarządzania, 1
Bajak Łukasz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 4
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Wydział Finansów, Katedra Prawa 3
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 31
Balon Urszula Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością 94
Banach Marian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 15
Banaś Grzegorz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Bańkowska-Pennar Halina Wydział Towaroznawstwa, Zakład Towaroznawstwa 8
Baran Sebastian Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 2
Baranek Henryk Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 19
Baranek Krystyna Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 18
Baraniecki Bartosz Wydział Finansów i Prawa, 2
Barburski Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 51
Barczak Beata Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 136
Bargieł Aleksandra Wydział Zarządzania, 3
Barłowska Alicja Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Bartusik Katarzyna Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 108
Baryła Mateusz Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 24
Baścik Kazimierz Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 62
Bator Jakub Wydział Finansów, 1
Bauer Kinga Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 54
Bazarnik Jacek Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 64
Bąba Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 43
Bąbka Zuzanna Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii Ogólnej 2
Becla Michał Wydział Zarządzania, 2
Bednarczyk Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 86
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna 18
Bednarz Bartosz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 3
Bednarz-Wrona Anna Wydział Towaroznawstwa, 9
Bek-Gaik Bogusława Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 51
Beliczyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 161
Belniak Ewa Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 16
Belniak Magdalena Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 10
Belniak Stanisław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 143
Benio Marek Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 42
Berbeka Antoni Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 11
Berbeka Ewa Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Berbeka Jadwiga Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 162
Berbeka Krzysztof Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 77
Bereza Jan Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 8
Berlińska Anna Wydział Finansów, 1
Białek Joanna Wydział Zarządzania, 10
Białkiewicz Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 9
Białkowski Cezary Wydział Zarządzania, 2
Białynicka-Birula Joanna Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 76
Białynicki-Birula Paweł Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 44
Bieda Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Bieda Władysław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 56
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 12
Bielak Elżbieta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 25
Bielas Ewa Wydział Zarządzania, 1
Bielawski Jakub Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 5
Bielawski Paweł Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 63
Bielińska-Dusza Edyta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 42
Bieniarzówna Janina Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 19
Bień Wioletta Wydział Finansów i Prawa, 1
Biernat Małgorzata Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Biga Bartłomiej Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 19
Bik Maria Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna 57
Bill Rafał Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 4
Binczycka Aleksandra Biblioteka Główna 3
Bińczycki Bernard Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 77
Biśta Anna Wydział Finansów i Prawa, 8
Bizoń Antoni Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 31
Bizoń Barbara Wydział Zarządzania, 6
Blukacz Paulina Wydział Finansów i Prawa, 3
Błaszczyk Justyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 3
Błyskal Barbara Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Laboratorium 49
Bober Jarosław Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 60
Bober Tomasz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 33
Bochenek Małgorzata Wydział Finansów i Prawa, 1
Bocheński Andrzej Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 14
Bocian Mateusz Wydział Zarządzania, 4
Böhm Aleksander Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 6
Bolisęga Maciej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 10
Bolland Arnold Katedra Towaroznawstwa 31
Bolland Stefan Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 28
Bolonek Ryszarda Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Ekonomii Stosowanej 45
Bombińska Elżbieta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 64
Boniecki Wiktor Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 20
Borek Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 72
Borodako Krzysztof Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 122
Borowiec Wiesław Wydział Towaroznawstwa, Zakład Towaroznawstwa 12
Borowiecki Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 534
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 2
Brańka Patrycja Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 49
Brańka Sebastian Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 32
Braś Krzysztof Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Broda Zdzisław Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Finansów 7
Broda-Pör Halina Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Brończak Janina Wydział Towaroznawstwa, 1
Broński Krzysztof Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 97
Broś Urszula Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2
Brożek Andrzej Wydział Finansów i Prawa, 5
Bryzik Magdalena Wydział Towaroznawstwa, 6
Brzeski Jan Władysław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 3
Brzozowski Jan Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 83
Buchelt Beata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 102
Buciewicz Jan Wydział Towaroznawstwa, Zakład Towaroznawstwa 9
Buczek Bronisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Chemii Ogólnej 168
Budny Grzegorz Biblioteka Główna 15
Budny Katarzyna Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 23
Budzowska Edyta Biblioteka Główna 1
Budzowski Klemens Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 64
Budzyńska Beata Centrum Językowe 2
Bugajski Błażej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 19
Bukowska Urszula Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 77
Bukowski Jerzy Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 32
Bulara Henryk Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 11
Buła Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 92
Burda Adrian Wydział Zarządzania, 2
Burek Anna Wydział Zarządzania, 2
Burkat Jerzy Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 13
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 2
Bursztyn Marian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki 10
Burzym Elżbieta Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Rachunkowości Finansowej 70
Byrski Bogusław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii Ogólnej 28
Byrski Bronisław Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 124
Byrski Jan Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 44
Bywalec Czesław Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 215