Klonowska Alina

Pobierz BibTex
1Książki @book{monUEK:2168348170,
title = "Między klasycznym a nowoczesnym modelem ubezpieczeń gospodarczych : przegląd ubezpieczeń 2020",
editor = "Klonowska Alina",
editor = "Strupczewski Grzegorz",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=440212},
isbn = "978-83-65907-58-5",
}
2Rozdziały @inproceedings{mkaUEK:2168350526,
author = "Alina Klonowska",
title = "In Search for a Connection of Selected Variables on the Formation of Tax Gap in Personal Income Tax : the Example of Poland",
booktitle = "Eurasian Economic Perspectives : Proceedings of the 26th and 27th Eurasia Business and Economics Society Conferences",
pages = "77-85",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-53536-0_6},
url = {},
issn = "2364-5067",
isbn = "978-3-030-53535-3 ; 978-3-030-53536-0",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168349580,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego",
booktitle = "Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie",
pages = "149-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-08-2",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168349588,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Zapobieganie oszustwom finansowym",
booktitle = "Metody zapobiegania przestępczości",
pages = "129-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-09-9",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168349596,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Implementacja systemów prewencyjnych",
booktitle = "Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach",
pages = "139-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-07-5",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168349626,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - współczesne trendy",
booktitle = "Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne",
pages = "141-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-10-5",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168350530,
author = "Grzegorz Strupczewski and Alina Klonowska",
title = "Impact of the COVID-19 Pandemic on the Global Insurance Market",
booktitle = "Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration",
pages = "230-238",
adress = "Riga",
publisher = "Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences",
year = "2020",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Borut_Vojinovic/publication/344100568_The_role_of_labor_and_knowledge_as_a_common_subjective_factor_in_the_economic_system/links/5f61f79c4585154dbbd58037/The-role-of-labor-and-knowledge-as-a-common-subjective-factor-in-the-economic-system.pdf},
isbn = "978-9984-774-27-5 ; 978-9984-774-28-2",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168341943,
author = "Alina Klonowska",
title = "Środki Unii Europejskiej jako źródło krajowych wydatków publicznych",
booktitle = "Wydatki publiczne",
pages = "211-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-208-2366-0",
}
3Artykuły @article{artUEK:2168343269,
author = "Alina Klonowska and Barbara Pawełek",
title = "On the Stability of Public Finance in an Age of Demographic Changes",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 8",
pages = "22-33",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.8.02},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142942/edition/74239/content},
}
3Artykuły @article{artUEK:2168333947,
author = "Alina Klonowska",
title = "Barriers for Effectiveness of Fiscal Policy : the Case of Poland",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 18, 1",
pages = "29-45",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.003},
url = {https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/download/EiP.2019.003/17169},
}
2Rozdziały @inproceedings{mkaUEK:2168330185,
author = "Alina Klonowska",
title = "Globalization and Tax Gap as a Result of the Taxpayers Noncompliance - Evidence from Poland",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance",
pages = "1645-1652",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
url = {https://fpedas.uniza.sk/~ke/sites/default/files/content_files/iv_part_final_0.pdf},
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
3Artykuły @article{artUEK:2168326611,
author = "Alina Klonowska",
title = "Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing",
number = "19 (68)",
pages = "73-82",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.7},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PEFIM_2018_n68.pdf},
}
3Artykuły @article{artUEK:2168321945,
author = "Alina Klonowska and Witold Furman",
title = "Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 11",
pages = "229-242",
year = "2017",
url = {https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418034948628.pdf},
}
2Rozdziały @inproceedings{mkaUEK:2168321349,
author = "Alina Klonowska",
title = "The Role of International Cooperation in Strengthening Tax Collection",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov",
pages = "105-115",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2017",
isbn = "978-80-554-1402-7",
}
3Artykuły @article{artUEK:2168324427,
author = "Alina Klonowska",
title = "The Impact of European Funds on Public Expenditure in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (970)",
pages = "37-53",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0970.1003},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1442/1046},
}
2Rozdziały @inproceedings{mkaUEK:2168319821,
author = "Alina Klonowska",
title = "Evolution of Fiscal Intervention - Evidence from EU Countries",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "112-122",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2017",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2017.pdf},
isbn = "978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7",
}
1Książki @book{monUEK:2168321595,
author = "Alina Klonowska",
title = "Luka podatkowa : skutki dla finansów publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9800-6 ; 978-83-255-9801-3",
}
3Artykuły @article{artUEK:2168324789,
author = "Alina Klonowska",
title = "Standards Applied in Protection of Taxpayers' Rights",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "3",
pages = "93-110",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2017.6},
url = {http://wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN3_2017/ZN_WSFiP_3_2017_6_Klonowska_Alina.pdf},
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168328221,
author = "Alina Klonowska",
title = "Fiskalizm - doświadczenia krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo-finansowych w Europie",
pages = "49-74",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/m1.2017.2},
url = {},
isbn = "978-83-61310-71-6",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168310299,
author = "Alina Klonowska",
title = "Cypr i Malta",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "317-329",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168310295,
author = "Alina Klonowska",
title = "Kraje bałkańskie",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "305-316",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168310251,
author = "Krzysztof Kocurek and Alina Klonowska",
title = "Kraje alpejskie - Austria i Słowenia",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "211-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
2Rozdziały @inproceedings{mkaUEK:2168315687,
author = "Alina Klonowska",
title = "Konsolidacja administracji skarbowej w Polsce",
booktitle = "Ordynacja podatkowa : zmiany w ogólnym prawie podatkowym",
pages = "29-43",
adress = "Białystok",
publisher = "Temida 2",
year = "2016",
isbn = "978-83-62813-43-8",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2168293529,
author = "Alina Klonowska",
title = "Uszczuplenia w VAT i ich wpływ na dochody Unii Europejskiej",
booktitle = "Finanse w polityce makroekonomicznej państwa",
pages = "305-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314806},
isbn = "978-83-7252-688-5",
}
3Artykuły @article{artUEK:2168239540,
author = "Alina Klonowska",
title = "Znaczenie koncepcji zarządzania ryzykiem dla administracji podatkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "12",
pages = "89-97",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12klonowska.pdf},
}
3Artykuły @article{artUEK:2168227662,
author = "Alina Klonowska",
title = "Perspektywy ograniczenia strukturalnych przyczyn nierównowagi fiskalnej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "10",
pages = "153-164",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Klonowska.pdf},
}
3Artykuły @article{artUEK:2168221936,
author = "Alina Klonowska",
title = "Kierunki rozwoju polskiej administracji skarbowej w świetle realizacji zasad strategii relacji z podatnikami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "53-64",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191865},
}
3Artykuły @article{artUEK:2161801761,
author = "Alina Klonowska",
title = "O zwalczaniu oszustw podatkowych na przykładzie wybranych krajów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "36",
pages = "164-169",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
2Rozdziały @inbook{fmUEK:2164873131,
author = "Alina Klonowska",
title = "O perspektywach racjonalnego zarządzania środkami publicznymi",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych",
pages = "69-77",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2230-2",
}
3Artykuły @article{artUEK:50649,
author = "Alina Klonowska",
title = "Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "778",
pages = "211-224",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160343726},
}
3Artykuły @article{artUEK:2166199313,
author = "Alina Klonowska",
title = "Oszustwa z zakresu VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 58, 5",
pages = "41-44",
year = "2007",
}