Maksymiak Elżbieta

Pobierz BibTex
3Artykuły @article{artUEK:2168253728,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "Wykorzystanie macierzy brzegowych w metodach Kleina i Haitowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "327",
pages = "31-37",
year = "1990",
url = {},
}
3Artykuły @article{artUEK:2168261142,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "O pewnych metodach doboru zmiennych zapewniających koincydentność modelu",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 32, 2(308)",
pages = "19-21",
year = "1987",
}
3Artykuły @article{artUEK:2168257668,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "107-125",
year = "1987",
}
3Artykuły @article{artUEK:2168269460,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "Uwagi na temat doboru zmiennych do modelu prognostycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "206",
pages = "151-173",
year = "1985",
}
3Artykuły @article{artUEK:2168232274,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "Implementacja translatora instrukcji podstawienia na ONP",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "229-251",
year = "1981",
}