Długosz Krystyna

Pobierz BibTex
2Rozdziały @inproceedings{mkaUEK:2168264468,
author = "Długosz Krystyna",
title = "Zasady wymiany i rozliczeń transakcji handlu zagranicznego Polski z krajami WNP : (na przykładzie działalności Miraculum Sp. z o.o.)",
booktitle = "Handel Wschód-Zachód : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 3-5 marca 1993 r.",
pages = "78-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
3Artykuły @article{artUEK:2168254858,
author = "Budzowski Klemens and Długosz Krystyna",
title = "Ogólne zasady opracowywania ocen ekonomiczno-finansowych (feasibility studies) nowo powstających spółek z udziałem kapitału zagranicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "385",
pages = "89-100",
year = "1992",
url = {},
}
3Artykuły @article{artUEK:2168257788,
author = "Budzowski Klemens and Długosz Krystyna",
title = "Zakres działalności biura handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie koncesjonowanym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "340",
pages = "49-62",
year = "1991",
url = {},
}
1Książki @book{skrUEK:2168335357,
author = "Budzowski Klemens and Długosz Krystyna",
title = "Ekonomika handlu zagranicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
}
2Rozdziały @inbook{fskrUEK:2168335425,
author = "Długosz Krystyna",
title = "Marketing w eksporcie budownictwa",
booktitle = "Ekonomiczne problemy eksportu budownictwa : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa",
pages = "100-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zaktual.",
}