Publikacje wybranego autora - statystyki ogólne

Walas-Trębacz Jolanta ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania


Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID