Publikacje wybranego autora - statystyki ogólne

Kuchmacz Jerzy ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Rachunkowości