Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 201-250 - Bibliogr.
Nr:
2168253480
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 377-405 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256240
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Organizacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 99-208 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256244
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Rola informacji wewnętrznych w integracji procesów produkcji z procesami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym = Role of Internal Information in Integration of Manufacturing Processes with Management Processes in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990) , s. 91-100. - Summ.
Nr:
2168259734
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach reformy
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 83-97 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256238
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dla kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
190 s.: rys.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Nr:
2168263574
skrypt
7

Tytuł:
Rola i zakres planowania długookresowego w systemie planowania mikroekonomicznego = Role and Extent of Long-term Planning in Microeconomic Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988) , s. 5-16. - Rez., summ.
Nr:
2168269598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 44-84 - Bibliogr.
Nr:
2168273926
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/747
Nr:
2168282307
doktorat
10

Tytuł:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
189 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
Nr:
2168273922
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
11

Tytuł:
Metodologia planowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Methodology of the Planning of an Industrial Enterprise's Expansion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 209 (1985) , s. 7-16. - Rez., summ.
Nr:
2168278677
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wpływ bariery wodnej na rozwój przemysłu (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego) = Impact of Water Barrier on Instustry's Development (on the Basic of Selected Enterprises in the Kraków Municipal Province)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983) , s. 215-242. - Rez., summ.
Nr:
2168250358
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
194 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168263522
skrypt
14

Tytuł:
Jakościowa analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego = Qualitative Analysis of Informational System of Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 143 (1981) , s. 15-57. - Rez., summ.
Nr:
2168233848
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
176 s.: rys.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168273860
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna
Źródło:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 18-39 - Bibliogr.
Nr:
2168273874
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Koszty własne i rentowność produkcji
Źródło:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 157-176 - Bibliogr.
Nr:
2168273872
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Przedmiot i zakres ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa
Źródło:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 9-17
Nr:
2168273870
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Zatrudnienie i płace
Źródło:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 122-141 - Bibliogr.
Nr:
2168273886
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
1
Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego / Kazimierz JANIK // W: Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 201-250. - Bibliogr.
2
Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 377-405. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
3
Organizacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 99-208. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
4
Rola informacji wewnętrznych w integracji procesów produkcji z procesami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym = Role of Internal Information in Integration of Manufacturing Processes with Management Processes in Industrial Enterprise / Kazimierz JANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990), s. 91-100. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach reformy / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 83-97. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
6
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dla kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki / Kazimierz JANIK. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 190 s. : rys. ; 23 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
7
Rola i zakres planowania długookresowego w systemie planowania mikroekonomicznego = Role and Extent of Long-term Planning in Microeconomic Planning / Kazimierz JANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988), s. 5-16. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 44-84. - Bibliogr.
9
Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego) / Mirosław KWIECIŃSKI ; Promotor: Kazimierz JANIK. - Kraków, 1986. - 231 k. : il. ; 30 cm
10
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 189 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
11
Metodologia planowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Methodology of the Planning of an Industrial Enterprise's Expansion / Kazimierz JANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 209 (1985), s. 7-16. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Wpływ bariery wodnej na rozwój przemysłu (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego) = Impact of Water Barrier on Instustry's Development (on the Basic of Selected Enterprises in the Kraków Municipal Province) / Kazimierz JANIK, Mirosław KWIECIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 215-242. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 194 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
14
Jakościowa analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego = Qualitative Analysis of Informational System of Industrial Enterprise / Kazimierz JANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 143 (1981), s. 15-57. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 176 s. : rys. ; 25 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
16
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna / Kazimierz JANIK, Jan KNAPIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 18-39. - Bibliogr.
17
Koszty własne i rentowność produkcji / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 157-176. - Bibliogr.
18
Przedmiot i zakres ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 9-17
19
Zatrudnienie i płace / Anna NEHRING, Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 122-141. - Bibliogr.
1
Janik K., (1991), Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Borowiecki R. (red.), Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 201-250.
2
Janik K., (1990), Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 377-405.
3
Janik K., (1990), Organizacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 99-208.
4
Janik K., (1990), Rola informacji wewnętrznych w integracji procesów produkcji z procesami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 322, s. 91-100.
5
Janik K., (1990), Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach reformy. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 83-97.
6
Janik K., (1989), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dla kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki, Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 190 s.
7
Janik K., (1988), Rola i zakres planowania długookresowego w systemie planowania mikroekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 266, s. 5-16.
8
Janik K., (1986), Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-84.
9
Kwieciński M., (1986), Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie przemysłowym: (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego), Prom. Janik K., Kraków : , 231 k.
10
Janik K. (red.), (1986), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
11
Janik K., (1985), Metodologia planowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 209, s. 7-16.
12
Janik K., Kwieciński M., (1983), Wpływ bariery wodnej na rozwój przemysłu (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 215-242.
13
Janik K., (1982), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 194 s.
14
Janik K., (1981), Jakościowa analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 143, s. 15-57.
15
Janik K. (red.), (1979), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
16
Janik K., Knapik J., (1979), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 18-39.
17
Janik K., (1979), Koszty własne i rentowność produkcji. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 157-176.
18
Janik K., (1979), Przedmiot i zakres ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-17.
19
Nehring A., Janik K., (1979), Zatrudnienie i płace. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122-141.
1
@inbook{UEK:2168253480,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane",
pages = "201-250",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
2
@inbook{UEK:2168256240,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "377-405",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
3
@inbook{UEK:2168256244,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Organizacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "99-208",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
4
@article{UEK:2168259734,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Rola informacji wewnętrznych w integracji procesów produkcji z procesami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "322",
pages = "91-100",
year = "1990",
}
5
@inbook{UEK:2168256238,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach reformy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "83-97",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
6
@book{UEK:2168263574,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dla kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
7
@article{UEK:2168269598,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Rola i zakres planowania długookresowego w systemie planowania mikroekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "266",
pages = "5-16",
year = "1988",
}
8
@inbook{UEK:2168273926,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "44-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
9
@unpublished{UEK:2168282307,
author = "Kwieciński Mirosław",
title = "Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
10
@book{UEK:2168273922,
title = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
editor = Janik Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
11
@article{UEK:2168278677,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Metodologia planowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "209",
pages = "7-16",
year = "1985",
}
12
@article{UEK:2168250358,
author = "Janik Kazimierz and Kwieciński Mirosław",
title = "Wpływ bariery wodnej na rozwój przemysłu (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "215-242",
year = "1983",
}
13
@book{UEK:2168263522,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
14
@article{UEK:2168233848,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Jakościowa analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "143",
pages = "15-57",
year = "1981",
}
15
@book{UEK:2168273860,
title = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
editor = Janik Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
16
@inbook{UEK:2168273874,
author = "Janik Kazimierz and Knapik Jan",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "18-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
17
@inbook{UEK:2168273872,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Koszty własne i rentowność produkcji",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "157-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
18
@inbook{UEK:2168273870,
author = "Janik Kazimierz",
title = "Przedmiot i zakres ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "9-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
19
@inbook{UEK:2168273886,
author = "Nehring Anna and Janik Kazimierz",
title = "Zatrudnienie i płace",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "122-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}