Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca...
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (64) (2015) , s. 62-63
Tryb dostępu:
Nr:
2168292503
artykuł nierecenzowany
2

Tytuł:
Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK dobiegł końca
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (50), s. 50
Tryb dostępu:
Nr:
2168344106
varia
3

Tytuł:
3. inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (51), s. 7
Tryb dostępu:
Nr:
2168344070
varia
4

Tytuł:
Rozpoczął się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (45) (2011) , s. 7
Tryb dostępu:
Nr:
2168275749
artykuł nierecenzowany
5

Tytuł:
Zakończono I rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (44), s. 9
Tryb dostępu:
Nr:
2168345000
varia
6

Tytuł:
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (36), s. 9
Tryb dostępu:
Nr:
2168346484
varia
7

Tytuł:
Uniwersytet Trzeciego Wieku na UEK stał się faktem...
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (35), s. 18
Tryb dostępu:
Nr:
2168346588
varia
8

Tytuł:
Wzajemne zaufanie studentów i nauczycieli akademickich - utopia czy szansa nowego kontaktu?
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005) , s. 37-43. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Bibliogr.
Nr:
2166123332
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Assessing the Quality of Academic Teaching
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 1 (2003) , s. 89-119 - Bibliogr.
Nr:
2168225198
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Romana Paszkowska , Małgorzata Grzelewska , Krzysztof Biel
Tytuł:
Różnice kulturowe w edukacji akademickiej
Źródło:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, s. 77-101 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-833/[1]/Magazyn
Nr:
2168283129
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wystrzegać się rutyny
Źródło:
Eksperyment. - nr 5, s. 6
Nr:
2168272408
głos w dyskusji/wywiad
12

Tytuł:
Czynniki techniczno-organizacyjne jako warunek efektywności kształcenia
Źródło:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 37-40
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241266
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Kilka refleksji o znaczeniu etosu nauczyciela akademickiego
Źródło:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 25-27
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238536
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Technika video w kształceniu ekonomicznym w AE w Krakowie w świetle badań = Video in Economic Training at Academy of Economics in Kraków in the Light of Conducted Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996) , s. 55-62. - Summ.
Nr:
2168245706
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Metody heurystyczne w projektowaniu i wdrażaniu nowych metod dydaktycznych = Heuristic Methods in Designing and Implementation of Teaching Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 416 (1993) , s. 65-75. - Summ.
Nr:
2168276269
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Nowe media społecznego komunikowania w praktyce współczesnej edukacji : video w kształceniu kandydatów na nauczycieli = Interactive Methods of Using the Video Technique - Effective Tools of Education Candidates for Teachers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 337 (1991) , s. 47-59. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168276241
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Mikronauczanie w kształceniu kandydatów na nauczycieli w Międzywydziałowym Studium Pedagogiki AE w Krakowie = Micro-Teaching in Educating Teacher Candidates at Interdepartmental Pedagogical Institute at Cracow Academy of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 270 (1988) , s. 45-52. - Summ., rez.
Nr:
2168283685
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Miejsce i rola zainteresowań w kształtowaniu społecznie pożądanego modelu studiowania w uczelni ekonomicznej
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 46 (1983) , s. 86-93
Nr:
2168359264
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Kształtowanie się postaw studentów wobec studiowania
Źródło:
Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA - Kraków: AE, 1983, s. 61-70 - Bibliogr.
Nr:
2168346856
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Niektóre stoswane metody i środki kształcenia oraz możliwości ich modernizacji w odniesieniu do studiów ekonomicznych
Źródło:
Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA - Kraków: AE, 1983, s. 93-110 - Bibliogr.
Nr:
2168346860
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca... / Krzysztof BIEL, Artur POLLOK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015), s. 62-63. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small. - ISSN 1689-7757
2
Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK dobiegł końca / Krzysztof BIEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 50. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
3
3. inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UEK / Krzysztof BIEL // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 7. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
4
Rozpoczął się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK / Krzysztof BIEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 7. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
5
Zakończono I rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK / Krzysztof BIEL // Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011), s. 9. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/4. - ISSN 1689-7757
6
Uniwersytet Trzeciego Wieku / Krzysztof BIEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 9. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/5. - ISSN 1689-7757
7
Uniwersytet Trzeciego Wieku na UEK stał się faktem... / Krzysztof BIEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (35) (2010), s. 18. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web. - ISSN 1689-7757
8
Wzajemne zaufanie studentów i nauczycieli akademickich - utopia czy szansa nowego kontaktu? / Krzysztof BIEL // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005), s. 37-43. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
9
Assessing the Quality of Academic Teaching / Krzysztof BIEL, Zbigniew PASZEK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 1 (2003), s. 89-119. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
10
Różnice kulturowe w edukacji akademickiej / Romana PASZKOWSKA, Małgorzata Grzelewska, Krzysztof BIEL // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2002), s. 77-101. - Bibliogr.
11
Wystrzegać się rutyny / Krzysztof BIEL // Eksperyment. - nr 5 (2000), s. 6. - ISSN 1509-5975
12
Czynniki techniczno-organizacyjne jako warunek efektywności kształcenia / Krzysztof BIEL // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 37-40. - ISBN 83-7252-039-9
13
Kilka refleksji o znaczeniu etosu nauczyciela akademickiego / Krzysztof BIEL // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 25-27. - ISBN 83-87239-55-0
14
Technika video w kształceniu ekonomicznym w AE w Krakowie w świetle badań = Video in Economic Training at Academy of Economics in Kraków in the Light of Conducted Research / Krzysztof BIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996), s. 55-62. - Summ. - ISSN 0208-7944
15
Metody heurystyczne w projektowaniu i wdrażaniu nowych metod dydaktycznych = Heuristic Methods in Designing and Implementation of Teaching Methods / Krzysztof BIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 416 (1993), s. 65-75. - Summ. - ISSN 0208-7944
16
Nowe media społecznego komunikowania w praktyce współczesnej edukacji : video w kształceniu kandydatów na nauczycieli = Interactive Methods of Using the Video Technique - Effective Tools of Education Candidates for Teachers / Krzysztof BIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 337 (1991), s. 47-59. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Mikronauczanie w kształceniu kandydatów na nauczycieli w Międzywydziałowym Studium Pedagogiki AE w Krakowie = Micro-Teaching in Educating Teacher Candidates at Interdepartmental Pedagogical Institute at Cracow Academy of Economics / Krzysztof BIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 270 (1988), s. 45-52. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Miejsce i rola zainteresowań w kształtowaniu społecznie pożądanego modelu studiowania w uczelni ekonomicznej / Krzysztof BIEL // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 46 (1983), s. 86-93. - ISSN 0239-4464
19
Kształtowanie się postaw studentów wobec studiowania / Krzysztof BIEL // W: Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA. - Kraków: AE, 1983. - S. 61-70. - Bibliogr.
20
Niektóre stoswane metody i środki kształcenia oraz możliwości ich modernizacji w odniesieniu do studiów ekonomicznych / Krzysztof BIEL // W: Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA. - Kraków: AE, 1983. - S. 93-110. - Bibliogr.
1
Biel K., Pollok A., (2015), Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca..., "Kurier UEK", nr 3 (64), s. 62-63; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
2
Biel K., (2012), Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK dobiegł końca, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 50; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
3
Biel K., (2012), 3. inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UEK, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 7; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
4
Biel K., (2011), Rozpoczął się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 7; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
5
Biel K., (2011), Zakończono I rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK, "Kurier UEK", nr 5 (44), s. 9; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/4
6
Biel K., (2010), Uniwersytet Trzeciego Wieku, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/5
7
Biel K., (2010), Uniwersytet Trzeciego Wieku na UEK stał się faktem..., "Kurier UEK", nr 3 (35), s. 18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web
8
Biel K., (2005), Wzajemne zaufanie studentów i nauczycieli akademickich - utopia czy szansa nowego kontaktu?, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2, s. 37-43.
9
Biel K., Paszek Z., (2003), Assessing the Quality of Academic Teaching, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 1, s. 89-119.
10
Paszkowska R., Grzelewska M., Biel K., (2002), Różnice kulturowe w edukacji akademickiej. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości, s. 77-101.
11
Biel K., (2000), Wystrzegać się rutyny, "Eksperyment", nr 5, s. 6.
12
Biel K., (2000), Czynniki techniczno-organizacyjne jako warunek efektywności kształcenia. [W:] Filek J. (red.), Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 37-40.
13
Biel K., (1998), Kilka refleksji o znaczeniu etosu nauczyciela akademickiego. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 25-27.
14
Biel K., (1996), Technika video w kształceniu ekonomicznym w AE w Krakowie w świetle badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 463, s. 55-62.
15
Biel K., (1993), Metody heurystyczne w projektowaniu i wdrażaniu nowych metod dydaktycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 416, s. 65-75.
16
Biel K., (1991), Nowe media społecznego komunikowania w praktyce współczesnej edukacji : video w kształceniu kandydatów na nauczycieli, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 337, s. 47-59.
17
Biel K., (1988), Mikronauczanie w kształceniu kandydatów na nauczycieli w Międzywydziałowym Studium Pedagogiki AE w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 270, s. 45-52.
18
Biel K., (1983), Miejsce i rola zainteresowań w kształtowaniu społecznie pożądanego modelu studiowania w uczelni ekonomicznej, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 46, s. 86-93.
19
Biel K., (1983), Kształtowanie się postaw studentów wobec studiowania. [W:] Kojs W., Węgrzecka M. (red.), Warunki efektywnego kształcenia akademickiego, Kraków : AE, s. 61-70.
20
Biel K., (1983), Niektóre stoswane metody i środki kształcenia oraz możliwości ich modernizacji w odniesieniu do studiów ekonomicznych. [W:] Kojs W., Węgrzecka M. (red.), Warunki efektywnego kształcenia akademickiego, Kraków : AE, s. 93-110.
1
@article{UEK:2168292503,
author = "Krzysztof Biel and Artur Pollok",
title = "Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca...",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (64)",
pages = "62-63",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small},
}
2
@misc{UEK:2168344106,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK dobiegł końca",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "50",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
3
@misc{UEK:2168344070,
author = "Krzysztof Biel",
title = "3. inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "7",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
4
@article{UEK:2168275749,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Rozpoczął się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "7",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
5
@misc{UEK:2168345000,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Zakończono I rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (44)",
pages = "9",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/4},
}
6
@misc{UEK:2168346484,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Uniwersytet Trzeciego Wieku",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "9",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/5},
}
7
@misc{UEK:2168346588,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Uniwersytet Trzeciego Wieku na UEK stał się faktem...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (35)",
pages = "18",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web},
}
8
@article{UEK:2166123332,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Wzajemne zaufanie studentów i nauczycieli akademickich - utopia czy szansa nowego kontaktu?",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2",
pages = "37-43",
year = "2005",
}
9
@article{UEK:2168225198,
author = "Krzysztof Biel and Zbigniew Paszek",
title = "Assessing the Quality of Academic Teaching",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "1",
pages = "89-119",
year = "2003",
}
10
@unpublished{UEK:2168283129,
author = "Romana Paszkowska and Małgorzata Grzelewska and Krzysztof Biel",
title = "Różnice kulturowe w edukacji akademickiej",
booktitle = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości",
pages = "77-101",
year = "2002",
}
11
@misc{UEK:2168272408,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Wystrzegać się rutyny",
booktitle = "Eksperyment",
number = "5",
pages = "6",
year = "2000",
}
12
@inbook{UEK:2168241266,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Czynniki techniczno-organizacyjne jako warunek efektywności kształcenia",
booktitle = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "37-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
13
@inbook{UEK:2168238536,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Kilka refleksji o znaczeniu etosu nauczyciela akademickiego",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "25-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
14
@article{UEK:2168245706,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Technika video w kształceniu ekonomicznym w AE w Krakowie w świetle badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "463",
pages = "55-62",
year = "1996",
}
15
@article{UEK:2168276269,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Metody heurystyczne w projektowaniu i wdrażaniu nowych metod dydaktycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "416",
pages = "65-75",
year = "1993",
}
16
@article{UEK:2168276241,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Nowe media społecznego komunikowania w praktyce współczesnej edukacji : video w kształceniu kandydatów na nauczycieli",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "337",
pages = "47-59",
year = "1991",
url = {},
}
17
@article{UEK:2168283685,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Mikronauczanie w kształceniu kandydatów na nauczycieli w Międzywydziałowym Studium Pedagogiki AE w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "270",
pages = "45-52",
year = "1988",
}
18
@article{UEK:2168359264,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Miejsce i rola zainteresowań w kształtowaniu społecznie pożądanego modelu studiowania w uczelni ekonomicznej",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 46",
pages = "86-93",
year = "1983",
}
19
@inbook{UEK:2168346856,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Kształtowanie się postaw studentów wobec studiowania",
booktitle = "Warunki efektywnego kształcenia akademickiego",
pages = "61-70",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1983",
}
20
@inbook{UEK:2168346860,
author = "Krzysztof Biel",
title = "Niektóre stoswane metody i środki kształcenia oraz możliwości ich modernizacji w odniesieniu do studiów ekonomicznych",
booktitle = "Warunki efektywnego kształcenia akademickiego",
pages = "93-110",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1983",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID