Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Przestrzenne aspekty funkcji i zagospodarowanie miasta
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 33-44
ISBN:
978-83-7252-764-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328069
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Gospodarka finansowa jednostek terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wobec nowych wyzwań = Financial Management of Territorial Units of the Functional Urban Area of Krakow Facing New Challenges
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (49) (2017) , s. 129-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314879
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2015
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300115
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym = Suburbanisation's Processes in Cracow Functional Area
Źródło:
Studia Miejskie. - t. 18 (2015) , s. 85-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-SA
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299995
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Uwagi końcowe
Źródło:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 197-202
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300179
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014 = Transformation of Using Ground in Voivodship Cities in Years 2010 and 2014
Źródło:
Studia Miejskie. - t. 18 (2015) , s. 131-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-SA
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299999
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 7-12
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300121
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zmiany w użytkowaniu gruntów w największych miastach Polski = Changes of Land Use Transformations in Big Cities
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - nr 161 (2015) , s. 303-312. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297127
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast
Źródło:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 13-39 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300119
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Przejawy i konsekwencje depopulacji miast
Źródło:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 41-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300123
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 33-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296525
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 157 (2014) , s. 105-122. - Tytuł numeru: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295701
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 24-59
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Małgorzata Niedźwiecka
Tytuł:
Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-295
Nr:
2168291087
doktorat
15

Autor:
Ewa Kubejko-Polańska
Tytuł:
Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego = Socio-economic and spatial transformations of monofunctional cities of the Eastern Region
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
425 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-249
Nr:
2168272166
doktorat
16

Tytuł:
Ład przestrzenny a procesy suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 75-132. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290293
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Numer:
t. 140, cz. 2
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2012
Tryb dostępu:
Nr:
2168227876
redakcja czasopisma/serii
18

Tytuł:
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 23-68
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266360
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Rewitalizacja zespołów miejskich = Revitalisation of Urban Settings
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 235-247. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225964
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Numer:
t. 140, cz. 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2011
Nr:
2168225890
redakcja czasopisma/serii
21

Tytuł:
Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 6-18
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257984
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Wstęp = Introduction
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 1, s. 7-11. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168276405
wstęp/zakończenie
23

Tytuł:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
374, [1] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm
Uwagi:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
51433
Zobacz powiązane rozdziały
24

Tytuł:
Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 7-9
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165768409
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Anna Harańczyk , Ewelina Skowron
Tytuł:
Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego = The Diversity in the Development Level of Mining Communities in Silesia Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 821 (2010) , s. 47-60. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53122
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165768410
varia
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Konferencja Naukowa nt. "Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" (Kraków, 24-25 czerwca 2010)
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 74, s. 65-67
Nr:
2165617326
varia
28

Autor:
Anna Harańczyk , Ewa Kubejko-Polańska
Tytuł:
Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 72-154
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267674
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta = The Role of Green Areas in Shaping the Living Conditions of Residents within a City
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 131 (2010) , s. 225-244. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794045
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (38), s. 29
Tryb dostępu:
Nr:
2168279845
varia
31

Tytuł:
Samorząd terytorialny : organizacja i gospodarka
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
245, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-506-2
Nr:
2166653384
monografia
32

Tytuł:
Kapitał ludzki w rozwoju miast
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 127-150
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165637131
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Ewelina Skowron
Tytuł:
Programowanie rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
396 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-125
Nr:
51360
doktorat
34

Tytuł:
Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego.
Źródło:
Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / red. Andrzej Klasik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 85-101 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-506-1
Nr:
50714
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Obszary metropolitalne w Polsce : (ocena warunków i poziomu rozwoju) = Metropolitan Areas in Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009) , s. 194-224. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161899898
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 52-112
Sygnatura:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228820
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce
Źródło:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 96-128
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837667
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski = Potential for Development of Higher Schools in Małopolska Region
Źródło:
Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008, s. 37-59. - Summ.
Seria:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 4)
ISBN:
978-83-7409-620-1
Nr:
2165773701
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy
Źródło:
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 111-140. - [odczyt: 18.11.2010]
ISBN:
978-83-89410-56-6
Tryb dostępu:
Nr:
2165275935
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
108 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Tryb dostępu:
Nr:
2168297365
raport/sprawozdanie
41

Tytuł:
Diagnoza - Wzrost gospodarczy
Źródło:
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 49-68. - [odczyt: 18.11.2010]
ISBN:
978-83-89410-56-6
Tryb dostępu:
Nr:
2165275920
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Tryb dostępu:
Nr:
2168297355
raport/sprawozdanie
43

Tytuł:
Potencjał rozwoju krakowskiego obszaru metropolitalnego = Development Potential of Cracow's Metropolitan Area {'CMA'}
Źródło:
Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek - Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007, s. 39-55. - Summ.
ISBN:
978-83-915693-4-4
Nr:
2165796938
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4 [dokument elektroniczny]
Prace pomocnicze:
, Piątkowska Monika
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Opis fizyczny:
12 s.; 29 cm
Uwagi:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Tryb dostępu:
Nr:
2168297363
raport/sprawozdanie
45

Tytuł:
Regiony Polskie w Europie
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 11-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165770107
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Regiony polskie w procesach integracyjnych = Polish Regions in Integration Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 746 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51034
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Polskie metropolie : ocena warunków i poziomu rozwoju = Polish Metropolises : Evaluation of Conditions and Level of Development
Źródło:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 141-150. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772732
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Szkolnictwo wyższe w Małopolsce = Higher Education System in Małopolska
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 9 (2006) , s. 37-57. - Summ.
Nr:
51743
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Regiony Polskie w Europie : wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007 - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2006, s. 23-27 - Bibliogr.
Nr:
2165796452
rozdział w książce
50

Tytuł:
Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski
Źródło:
Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny / red. Krystian Heffner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 183-192 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-817-6
Nr:
2168219598
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski = Foreign Capital Investment in Poland and Its Impact on Regional Development
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 53-70. - Summ.
Nr:
52212
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Gospodarka budżetowa miasta Krakowa = Krakow City Budget Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 645 (2004) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219658
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Krakowie = The Economy of Postindustrial Areas in Cracow
Źródło:
Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery / red. Stanisław Korenik, Krzysztof Szołek - Warszawa: PAN KPZK, 2004, s. 79-95. - Summ.
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 214)
ISBN:
83-89693-10-0
Nr:
2168280197
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Tytuł:
Współpraca miast partnerskich = The Cities' Partnership Cooperation
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004) , s. 13-19. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój - Bibliogr.
Nr:
2168254210
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Economy of the Local Government Units in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 185-206. - Summ.
Nr:
52221
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Revenues of Local Government Institutions in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003) , s. 23-37. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221048
artykuł w czasopiśmie
57

Konferencja:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Tytuł:
Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy = Selected Aspects of the Małopolska Employment Market
Źródło:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 161-171
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166207997
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
58

Konferencja:
II Konferencja pt. Miasta w okresie przemian, Opole, Polska, od 2001-05-20 do 2001-05-22
Tytuł:
Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce = The Conditionings of Competitiveness of Cities in Poland
Źródło:
Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast / red. Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2002, s. 113-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88796-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168307907
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
203 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/525
Nr:
2168245960
doktorat
60

Tytuł:
Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski
Źródło:
Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów / red. Krzysztof Szołek - Wrocław: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2002, s. 33-46
Seria:
(Biblioteka Regionalistyki ; nr 2)
ISBN:
83-916121-1-2
Nr:
2168271648
rozdział w materiałach konferencyjnych
61

Tytuł:
Kraków - miastem europejskim
Źródło:
Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów / red. Krzysztof Szołek - Wrocław: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001, s. 119-131
Seria:
(Biblioteka Regionalistyki ; nr 1)
ISBN:
83-916121-0-4
Nr:
2168280187
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Tytuł:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001
Opis fizyczny:
481 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245176
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
63

Tytuł:
Miasta Małopolski w okresie przemian = The Towns of Małopolska During the Transformation Period
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 97-109. - Summ.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227590
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Bezrobocie w województwie małopolskim = Unemployment in the Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001) , s. 27-50. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235064
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia = The Role of the Local Government in Limiting Unemployment
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 137-153. - Summ.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245196
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim = Foreign Investments in Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000) , s. 31-45. - Summ.
Nr:
2168245580
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Gospodarka
Źródło:
Diagnoza stanu województwa małopolskiego - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000, s. 50-64
ISBN:
83-903168-6-2
Nr:
2168243860
rozdział w monografii
68

Tytuł:
Przekształcenia strukturalne w miastach Małopolski = Structural Transformations in the Cities of Małopolska (Little Poland)
Źródło:
Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast / red. Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2000, s. 43-57. - Summ.
Seria:
(Miasta w Okresie Przemian)
ISBN:
83-87635-83-9
Nr:
2168302483
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 302-327
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240620
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego
Źródło:
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1[14]-50[64]
Sygnatura:
NP-628/Magazyn
Nr:
2168265192
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
130 s.: tab.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12674-4
Nr:
2168240516
monografia
72

Tytuł:
Prywatyzacja i komunalizacja składników majątku trwałego w Krakowie
Źródło:
Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / red. Tadeusz Markowski, Tadeusz Marszał - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 153-176
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 182)
ISBN:
83-01-12745-7
Nr:
2168280211
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Dynamika przekształceń strukturalnych
Źródło:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK, s. 42-65
Sygnatura:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267346
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994 = Financing Local Economies in Poland between 1991-1994
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997) , s. 45-60. - Summ.
Nr:
2168245766
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Bibliografia prac Profesora Antoniego Fajferka
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 11-23
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168246718
varia
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu miasta Krakowa = Local Property as a Basis for the Economic Activity of the Cracow Municipality Self-Gevernment
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 67-78. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244238
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Polish Economy between 1990-1993
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996) , s. 5-23. - Summ.
Nr:
2168245788
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Finansowanie gospodarki lokalnej w warunkach gospodarki rynkowej
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 78-97
Sygnatura:
NP-368/Magazyn
Nr:
2168265534
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Podstawy działalności samorządu terytorialnego miast województwa krakowskiego = Bases of Local Self-Government Activities in the Cracow District Towns
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 19-29. - Summ.
Nr:
2168244650
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim = Structure of City Budgets in Province of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 99-115. - Summ.
Nr:
2168246368
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Zasoby siły roboczej
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK, s. 1-36
Sygnatura:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267456
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Przekształcenia własnościowe w gospodarce
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK, s. 37-72
Sygnatura:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267458
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Funkcjonowanie budżetu lokalnego w gospodarce rynkowej : (na przykładzie gmin miejskich MPW)
Źródło:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 81-101
Sygnatura:
NP-309/Magazyn
Nr:
2168265626
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Baza ekonomiczna miast w świetle badania budżetów gmin województwa krakowskiego
Źródło:
Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA, s. 118-136
Sygnatura:
NP-207/Magazyn
Nr:
2168265992
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Polityki Ekonomicznej, Toruń, Polska, od 1993-09-23 do 1993-09-24
Tytuł:
Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej
Źródło:
Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska - Toruń: UMK, 1993, s. 125-134
ISBN:
83-231-0472-7
Nr:
2168298015
rozdział w materiałach konferencyjnych
86

Tytuł:
Typologia miast województwa krakowskiego = Typology of Towns of the Kraków Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993) , s. 21-35. - Summ.
Nr:
2168246296
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Above-Commune-Level Functional Schemes In South-East Macroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992) , s. 103-127. - Summ., rez.
Nr:
2168236814
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 28-53
Nr:
2168251352
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1992
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/756
Nr:
2168246130
doktorat
90

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego
Źródło:
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 73-96
Sygnatura:
NP-256/Magazyn
Nr:
2168265766
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Analiza funkcjonalna miast Polski = Functional Analysis of Polish Towns
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 155-165. - Summ., rez.
Nr:
2168246302
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast
Źródło:
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 109-132
Sygnatura:
NP-130/Magazyn
Nr:
2168266012
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
The Development of Towns in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990) , s. 57-74
Nr:
2168250068
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW
Źródło:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 240-290
Sygnatura:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266082
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku = Typology of Towns of South-Eastern Macroregion According to Socio-Economic Development Level of 1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 157-172. - Summ., rez.
Nr:
2168245470
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Analiza porównawcza rozwoju społecznego miast Krakowa, Bratysławy i Lipska w latach 1960-1980 = Comparative Analysis of Social Development of the Cities of Kraków, Leipzig and Bratislava in the Years 1960-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 261-285. - Summ., rez.
Nr:
2168234924
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Planowanie w regionach w zarysie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
81, [2] k. tab. złoż. s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168250894
skrypt
98

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach wojewódzkich w latach 1960-1980 = Spatial Differentation of Living Conditions for Inhabitants of Provincial Capitals between 1960-80
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 181-198. - Rez., summ.
Nr:
2168244296
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Zmiany demograficzne w Krakowie w latach 1950-1987 = Demographic Changes in Cracow in the Years 1950-1987
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988) , s. 65-77. - Summ., rez.
Nr:
2168225540
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce = Socio-economic Development of Towns in Poland
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1987
Opis fizyczny:
233 s., [11] k. tab. złoż.: tab., mapy; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 76)
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168250702
monografia
101

Tytuł:
Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i Bratysławy za lata 1960-1980 = Comparative Analysis of Social and Economic Development of Cracow and Bratislava in the Years 1960-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987) , s. 89-121. - Rez., summ.
Nr:
2168249542
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Studium analityczne rozwoju społecznego Krakowa i Lipska w latach 1960-1980 = Analytical Study of Social Development of Kraków and Leipzig between 1960-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 193-211. - Rez., summ.
Nr:
2168249524
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 152-166
Nr:
2168251610
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980 = Urbanization Processes in Poland between 1930 and 1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985) , s. 129-151. - Rez., summ.
Nr:
2168249758
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 79-99
Nr:
2168251622
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
System pieniężno-kredytowy jako instrument sterowania gospodarka narodową
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 195-217
Nr:
2168251586
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Struktura przestrzenno-branżowa przemysłu miasta Krakowa w latach 1970-1979 = Distribution and Branch Structure of Industry in Kraków City in 1970 and 1979
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983) , s. 67-90. - Summ., rez.
Nr:
2167739890
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Zmiany w strukturze społecznej i gospodarczej w mieście Krakowie w latach 1950-1980 = Changes in the Social and Economic Structure in the Kraków City 1950-1960
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 45-74. - Rez., summ.
Nr:
2168250330
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Bratysławy w latach 1960-1980 = Socio-economic Development of the City of Bratislava in the Years 1960-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983) , s. 173-198. - Rez., summ.
Nr:
2168230790
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Rola budownictwa w rozwoju Krakowa w latach 1950-1975 = Role of Construction in the Expansion of Cracow in the Period 1950-1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981) , s. 147-171. - Rez., summ.
Nr:
2168233828
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecasting of Some Selected Social and Economic Phenomena in Cracow Agglomeration
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 23 (1980) , s. 71-92. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247410
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
138 s., [3] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168251246
skrypt
113

Tytuł:
Metody planowania i analizy regionalnej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 112-186 - Bibliogr.
Nr:
2168251258
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
System planowania w Polsce
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 38-78 - Bibliogr.
Nr:
2168251252
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecast for Selected Socio-Economic Phenomena in Cracow Agglomeration
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 46-47
Nr:
2168252578
varia
116

Tytuł:
Przemysł miasta Krakowa w latach 1950-1975 = Industry in the City of Kraków in the Period 1950-1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 93-114. - Rez., summ.
Nr:
2168242970
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu miasta Krakowa = A Valuation of the Degree of Industry Distribution in the City of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978) , s. 75-121. - Rez., summ.
Nr:
2168250018
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Procesy inwestycyjne w rozwoju gospodarki Krakowa w latach 1950-1975
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1978) , s. 44-58
Nr:
2168220068
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Regionalna prognoza produkcji przemysłowej = Regional Forecasting of Industrial Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978) , s. 157-208. - Rez., summ.
Nr:
2168250024
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Statystyczne badania tendencji rozwojowej zjawisk społeczno-gospodarczych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1978) , s. 113-120
Nr:
2168220060
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego = On Chosen Problems of Economic Forecasting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 87 (1977) , s. 83-93. - Rez., summ.
Nr:
2168250246
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
291 k.: il.; 30 cm + Aneks: 101 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/354 (aneks)
Nr:
2168246440
doktorat
123

Tytuł:
System planowania w Polsce
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 25-46 - Bibliogr.
Nr:
2168251300
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
System planowania w Polsce
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 25-46 - Bibliogr.
Nr:
2168251298
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Krótkookresowa prognoza statystyczna wybranych zjawisk gospodarczych w regionie krakowskim = Short-term Statistical Prediction of Some Chosen Economic Phenomena in the Cracow Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975) , s. 41-67. - Summ., rez.
Nr:
2167718316
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
[4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.; 29 cm
Nr:
2168272504
monografia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
139 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
6/KGR/1/2007/S/367
Sygnatura:
NP-1170/Magazyn
Nr:
2168281921
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
NUTS - III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
66 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1014/Magazyn
Nr:
2168266206
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-967/Magazyn
Nr:
2168266202
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
104/KGR/2/2003/S/091
Sygnatura:
NP-1270/Magazyn
Nr:
2163761032
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
80 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-820/Magazyn
Nr:
2168266196
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Gospodarka samorządowa miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001
Opis fizyczny:
120 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-746/Magazyn
Nr:
2168266682
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Miasto w okresie przemian : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Opis fizyczny:
96, [1] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-682/Magazyn
Nr:
2168266642
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-623/Magazyn
Nr:
2168266646
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
79 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-565/Magazyn
Nr:
2168266552
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Miasta Polski na przełomie XX i XXI wieku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
77, [17] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-473/Magazyn
Nr:
2168267358
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Opis fizyczny:
44 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-435/Magazyn
Nr:
2168266550
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-89/Magazyn
Nr:
2168267026
naukowo-badawcze
1
Przestrzenne aspekty funkcji i zagospodarowanie miasta / Anna HARAŃCZYK // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 33-44. - ISBN 978-83-7252-764-6
2
Gospodarka finansowa jednostek terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wobec nowych wyzwań = Financial Management of Territorial Units of the Functional Urban Area of Krakow Facing New Challenges / Anna HARAŃCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (49) (2017), s. 129-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2460. - ISSN 1898-5084
3
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7556-823-3
4
Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym = Suburbanisation's Processes in Cracow Functional Area / Anna HARAŃCZYK // Studia Miejskie. - t. 18 (2015), s. 85-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk-Procesy.pdf. - ISSN 2082-4793
5
Uwagi końcowe / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 197-202. - ISBN 978-83-7556-823-3
6
Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014 = Transformation of Using Ground in Voivodship Cities in Years 2010 and 2014 / Anna HARAŃCZYK // Studia Miejskie. - t. 18 (2015), s. 131-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk.pdf. - ISSN 2082-4793
7
Wprowadzenie / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 7-12. - ISBN 978-83-7556-823-3
8
Zmiany w użytkowaniu gruntów w największych miastach Polski = Changes of Land Use Transformations in Big Cities / Anna HARAŃCZYK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 303-312. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112246/edition/97512/content. - ISSN 0079-3507
9
Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 13-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-823-3
10
Przejawy i konsekwencje depopulacji miast / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 41-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-823-3
11
Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich / Anna HARAŃCZYK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 33-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
12
Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 157 (2014), s. 105-122. - Summ.. - Tytuł numeru: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content. - ISSN 0079-3507
13
Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna HARAŃCZYK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 24-59
14
Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym / Małgorzata Niedźwiecka ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Kraków, 2014. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003026
15
Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego = Socio-economic and spatial transformations of monofunctional cities of the Eastern Region / Ewa Kubejko-Polańska ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Kraków, 2013. - 425 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002727
16
Ład przestrzenny a procesy suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna HARAŃCZYK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 75-132. - Streszcz.
17
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2012. - t. 140, cz. 2. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/skpzk. - ISSN 0079-3507
18
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 23-68
19
Rewitalizacja zespołów miejskich = Revitalisation of Urban Settings / Anna HARAŃCZYK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 235-247. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
20
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2011. - t. 140, cz. 1. - ISSN 0079-3507
21
Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość / Anna HARAŃCZYK // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 6-18
22
Wstęp = Introduction / Anna HARAŃCZYK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 7-11. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1
23
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 374, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16. - ISBN 978-83-7252-488-1
24
Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli / Anna HARAŃCZYK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 7-9. - ISBN 978-83-7252-488-1
25
Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego = The Diversity in the Development Level of Mining Communities in Silesia Voivodship / Anna HARAŃCZYK, Ewelina Skowron // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010), s. 47-60. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647055. - ISSN 1898-6447
26
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli / oprac. Anna HARAŃCZYK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 11-16. - ISBN 978-83-7252-488-1
27
Konferencja Naukowa nt. "Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" (Kraków, 24-25 czerwca 2010) / Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 74 (2010), s. 65-67. - ISSN 1231-8841
28
Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego / Anna HARAŃCZYK, Ewa Kubejko-Polańska // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 72-154
29
Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta = The Role of Green Areas in Shaping the Living Conditions of Residents within a City / Anna HARAŃCZYK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 225-244. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
30
70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli / Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 29. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
31
Samorząd terytorialny : organizacja i gospodarka / Anna HARAŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 245, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-506-2
32
Kapitał ludzki w rozwoju miast / Anna HARAŃCZYK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 127-150. - ISBN 978-83-7252-488-1
33
Programowanie rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego / Ewelina Skowron ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Kraków, 2009. - 396 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego. / Anna HARAŃCZYK // W: Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / red. Andrzej Klasik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 85-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-506-1
35
Obszary metropolitalne w Polsce : (ocena warunków i poziomu rozwoju) = Metropolitan Areas in Poland / Anna HARAŃCZYK, Magdalena Dybek // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009), s. 194-224. - Summ.. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
36
Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego / A. HARAŃCZYK, M. MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2009), s. 52-112
37
Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce / Anna HARAŃCZYK, Magdalena DYBEK // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 96-128
38
Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski = Potential for Development of Higher Schools in Małopolska Region / Anna HARAŃCZYK // W: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 4). - S. 37-59. - Summ. - ISBN 978-83-7409-620-1. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/539/421
39
Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 111-140. - [odczyt: 18.11.2010]. - ISBN 978-83-89410-56-6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
40
Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1 / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 108 s. : il. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
41
Diagnoza - Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 49-68. - [odczyt: 18.11.2010]. - ISBN 978-83-89410-56-6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
42
Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2 [on-line] / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 202 s. : il. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
43
Potencjał rozwoju krakowskiego obszaru metropolitalnego = Development Potential of Cracow's Metropolitan Area {'CMA'} / Anna HARAŃCZYK // W: Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek. - Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007. - S. 39-55. - Summ. - ISBN 978-83-915693-4-4
44
Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4 [on-line] / autorzy: Jarosław BOBER, Maciej FRĄCZEK, współudział: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 12 s. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
45
Regiony Polskie w Europie / Anna HARAŃCZYK // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 11-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
46
Regiony polskie w procesach integracyjnych = Polish Regions in Integration Processes / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 746 (2007), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150130625. - ISSN 0208-7944
47
Polskie metropolie : ocena warunków i poziomu rozwoju = Polish Metropolises : Evaluation of Conditions and Level of Development / Anna HARAŃCZYK // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 141-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
48
Szkolnictwo wyższe w Małopolsce = Higher Education System in Małopolska / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 37-57. - Summ. - ISSN 1506-7351
49
Regiony Polskie w Europie : wykład inauguracyjny / Anna HARAŃCZYK // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2006. - S. 23-27. - Bibliogr.
50
Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski / Anna HARAŃCZYK // W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Krystian Heffner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 183-192. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-817-6
51
Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski = Foreign Capital Investment in Poland and Its Impact on Regional Development / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 53-70. - Summ. - ISSN 1506-7351
52
Gospodarka budżetowa miasta Krakowa = Krakow City Budget Management / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 645 (2004), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50797389. - ISSN 0208-7944
53
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Krakowie = The Economy of Postindustrial Areas in Cracow / Anna HARAŃCZYK // W: Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery / red. Stanisław Korenik, Krzysztof Szołek. - Warszawa: PAN KPZK, 2004. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 214). - S. 79-95. - Summ. - ISBN 83-89693-10-0
54
Współpraca miast partnerskich = The Cities' Partnership Cooperation / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004), s. 13-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
55
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Economy of the Local Government Units in Poland / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 185-206. - Summ. - ISSN 1506-7351
56
Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Revenues of Local Government Institutions in Poland / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003), s. 23-37. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15686. - ISSN 0208-7944
57
Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy = Selected Aspects of the Małopolska Employment Market / Anna HARAŃCZYK, Halina GUZIK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 161-171. - ISBN 83-7252-135-2
58
Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce = The Conditionings of Competitiveness of Cities in Poland / Anna HARAŃCZYK // W: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast / red. nauk. Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2002. - S. 113-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88796-69-0. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/Content/77268/Przemiany%20bazy%20ekonomicznej%20i%20struktury%20przestrzennej%20miast.pdf
59
Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce / Monika MUSIAŁ ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Kraków, 2002. - 203 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski / Anna HARAŃCZYK // W: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów / red. Krzysztof Szołek. - Wrocław: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2002. - (Biblioteka Regionalistyki ; nr 2). - S. 33-46. - ISBN 83-916121-1-2
61
Kraków - miastem europejskim / Anna HARAŃCZYK // W: Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów / red. Krzysztof Szołek. - Wrocław: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001. - (Biblioteka Regionalistyki ; nr 1). - S. 119-131. - ISBN 83-916121-0-4
62
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - 481 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-87493-91-0
63
Miasta Małopolski w okresie przemian = The Towns of Małopolska During the Transformation Period / Anna HARAŃCZYK // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 97-109. - Summ. - ISBN 83-7252-098-4
64
Bezrobocie w województwie małopolskim = Unemployment in the Małopolska Voivodship / Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001), s. 27-50. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11553. - ISSN 0208-7944
65
Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia = The Role of the Local Government in Limiting Unemployment / Anna HARAŃCZYK // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 137-153. - Summ. - ISBN 83-87493-91-0
66
Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim = Foreign Investments in Małopolska Voivodship / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000), s. 31-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
67
Gospodarka / Jerzy HAUSNER, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Andrzej Binda, Kazimierz GÓRKA, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Marcin KUDEŁKA, Łukasz MAMICA, Bogdan ROGODA, Wiesław Wańkowicz, Marcin ZAWICKI, Jan Zygadlewicz // W: Diagnoza stanu województwa małopolskiego. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000. - S. 50-64. - ISBN 83-903168-6-2
68
Przekształcenia strukturalne w miastach Małopolski = Structural Transformations in the Cities of Małopolska (Little Poland) / Anna HARAŃCZYK // W: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast / red. nauk. Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2000. - (Miasta w Okresie Przemian). - S. 43-57. - Summ. - ISBN 83-87635-83-9
69
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 302-327. - ISBN 83-87239-89-5
70
Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego / Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK // W: Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1999), s. 1[14]-50[64]
71
Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki / Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 130 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12674-4
72
Prywatyzacja i komunalizacja składników majątku trwałego w Krakowie / Anna HARAŃCZYK // W: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / red. Tadeusz Markowski, Tadeusz Marszał. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 182). - S. 153-176. - ISBN 83-01-12745-7
73
Dynamika przekształceń strukturalnych / Anna HARAŃCZYK // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - ([1997]), s. 42-65
74
Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994 = Financing Local Economies in Poland between 1991-1994 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997), s. 45-60. - Summ. - ISSN 0208-7944
75
Bibliografia prac Profesora Antoniego Fajferka / zestawiła Anna HARAŃCZYK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 11-23. - ISBN 83-87239-20-8
76
Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu miasta Krakowa = Local Property as a Basis for the Economic Activity of the Cracow Municipality Self-Gevernment / Anna HARAŃCZYK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 67-78. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
77
Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Polish Economy between 1990-1993 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996), s. 5-23. - Summ. - ISSN 0208-7944
78
Finansowanie gospodarki lokalnej w warunkach gospodarki rynkowej / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1995), s. 78-97
79
Podstawy działalności samorządu terytorialnego miast województwa krakowskiego = Bases of Local Self-Government Activities in the Cracow District Towns / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995), s. 19-29. - Summ. - ISSN 0208-7944
80
Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim = Structure of City Budgets in Province of Krakow / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994), s. 99-115. - Summ. - ISSN 0208-7944
81
Zasoby siły roboczej / Anna HARAŃCZYK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 1-36
82
Przekształcenia własnościowe w gospodarce / Anna HARAŃCZYK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 37-72
83
Funkcjonowanie budżetu lokalnego w gospodarce rynkowej : (na przykładzie gmin miejskich MPW) / Anna HARAŃCZYK // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1994), s. 81-101
84
Baza ekonomiczna miast w świetle badania budżetów gmin województwa krakowskiego / Anna HARAŃCZYK // W: Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA. - (1993), s. 118-136
85
Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej / Anna HARAŃCZYK // W: Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. nauk. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska. - Toruń: UMK, 1993. - S. 125-134. - ISBN 83-231-0472-7
86
Typologia miast województwa krakowskiego = Typology of Towns of the Kraków Voivodship / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993), s. 21-35. - Summ. - ISSN 0208-7944
87
Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Above-Commune-Level Functional Schemes In South-East Macroregion / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992), s. 103-127. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
88
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 28-53
89
Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej / Krzysztof WĄSOWICZ ; . - Kraków : , 1992. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Bibliogr.
90
Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1992), s. 73-96
91
Analiza funkcjonalna miast Polski = Functional Analysis of Polish Towns / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 155-165. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
92
Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1991), s. 109-132
93
The Development of Towns in Poland / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990), s. 57-74. - ISSN 0208-7944
94
Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 240-290
95
Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku = Typology of Towns of South-Eastern Macroregion According to Socio-Economic Development Level of 1984 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990), s. 157-172. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
96
Analiza porównawcza rozwoju społecznego miast Krakowa, Bratysławy i Lipska w latach 1960-1980 = Comparative Analysis of Social Development of the Cities of Kraków, Leipzig and Bratislava in the Years 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 261-285. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
97
Planowanie w regionach w zarysie / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 81, [2] k. tab. złoż. s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
98
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach wojewódzkich w latach 1960-1980 = Spatial Differentation of Living Conditions for Inhabitants of Provincial Capitals between 1960-80 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 181-198. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
99
Zmiany demograficzne w Krakowie w latach 1950-1987 = Demographic Changes in Cracow in the Years 1950-1987 / Anna HARAŃCZYK // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 65-77. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
100
Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce = Socio-economic Development of Towns in Poland / Anna HARAŃCZYK. - Kraków: [s.n.], 1987. - 233 s., [11] k. tab. złoż. : tab., mapy ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 76)
101
Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i Bratysławy za lata 1960-1980 = Comparative Analysis of Social and Economic Development of Cracow and Bratislava in the Years 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 89-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
102
Studium analityczne rozwoju społecznego Krakowa i Lipska w latach 1960-1980 = Analytical Study of Social Development of Kraków and Leipzig between 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987), s. 193-211. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
103
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 152-166
104
Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980 = Urbanization Processes in Poland between 1930 and 1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985), s. 129-151. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
105
Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK, Małgorzata BIEDA // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 79-99
106
System pieniężno-kredytowy jako instrument sterowania gospodarka narodową / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 195-217
107
Struktura przestrzenno-branżowa przemysłu miasta Krakowa w latach 1970-1979 = Distribution and Branch Structure of Industry in Kraków City in 1970 and 1979 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983), s. 67-90. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
108
Zmiany w strukturze społecznej i gospodarczej w mieście Krakowie w latach 1950-1980 = Changes in the Social and Economic Structure in the Kraków City 1950-1960 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 45-74. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
109
Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Bratysławy w latach 1960-1980 = Socio-economic Development of the City of Bratislava in the Years 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983), s. 173-198. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
110
Rola budownictwa w rozwoju Krakowa w latach 1950-1975 = Role of Construction in the Expansion of Cracow in the Period 1950-1975 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 142 (1981), s. 147-171. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
111
Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecasting of Some Selected Social and Economic Phenomena in Cracow Agglomeration / Anna HARAŃCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 71-92. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
112
Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK, Juliusz Jasieński ; red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 138 s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
113
Metody planowania i analizy regionalnej / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 112-186. - Bibliogr.
114
System planowania w Polsce / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 38-78. - Bibliogr.
115
Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecast for Selected Socio-Economic Phenomena in Cracow Agglomeration / Anna HARAŃCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 46-47. - ISSN 0079-354X
116
Przemysł miasta Krakowa w latach 1950-1975 = Industry in the City of Kraków in the Period 1950-1975 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 93-114. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
117
Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu miasta Krakowa = A Valuation of the Degree of Industry Distribution in the City of Cracow / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978), s. 75-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
118
Procesy inwestycyjne w rozwoju gospodarki Krakowa w latach 1950-1975 / Anna HARAŃCZYK // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1978), s. 44-58. - ISSN 0079-578X
119
Regionalna prognoza produkcji przemysłowej = Regional Forecasting of Industrial Production / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978), s. 157-208. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
120
Statystyczne badania tendencji rozwojowej zjawisk społeczno-gospodarczych / Anna HARAŃCZYK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1978), s. 113-120. - ISSN 0079-578X
121
Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego = On Chosen Problems of Economic Forecasting / Anna HARAŃCZYK, Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 83-93. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
122
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa) / Anna HARAŃCZYK ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1977. - 291 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 101 k. - Bibliogr.
123
System planowania w Polsce / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 25-46. - Bibliogr.
124
System planowania w Polsce / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 25-46. - Bibliogr.
125
Krótkookresowa prognoza statystyczna wybranych zjawisk gospodarczych w regionie krakowskim = Short-term Statistical Prediction of Some Chosen Economic Phenomena in the Cracow Region / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 62 (1975), s. 41-67. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
126
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK ; współpr.: Julian REJDUCH, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm
127
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego / aut: Zygmunt SZYMLA - kier. tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Ewelina Skowron. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 139 k. : il. ; 30 cm
128
NUTS - III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 66 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
129
Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
130
Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu ; Monika MUSIAŁ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 54 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
131
Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce / autorzy: A. HARAŃCZYK - kierownik zespołu, M. MUSIAŁ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
132
Gospodarka samorządowa miasta Krakowa / Anna HARAŃCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001. - 120 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Miasto w okresie przemian : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 96, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
134
Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - 103 k. : il. ; 30 cm
135
Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - 79 k. : il. ; 30 cm
136
Miasta Polski na przełomie XX i XXI wieku / Anna HARAŃCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 77, [17] k. : il. ; 30 cm
137
Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 44 k. : il. ; 30 cm
138
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Jadwiga REK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 101 k. : il. ; 30 cm
1
Harańczyk A., (2018), Przestrzenne aspekty funkcji i zagospodarowanie miasta. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 33-44.
2
Harańczyk A., (2017), Gospodarka finansowa jednostek terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wobec nowych wyzwań, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (49), s. 129-148; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2460
3
Harańczyk A. (red.), (2015), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 207 s.
4
Harańczyk A., (2015), Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym, "Studia Miejskie", t. 18, s. 85-102; http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk-Procesy.pdf
5
Harańczyk A., (2015), Uwagi końcowe. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 197-202.
6
Harańczyk A., (2015), Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014, "Studia Miejskie", t. 18, s. 131-146; http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk.pdf
7
Harańczyk A., (2015), Wprowadzenie. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 7-12.
8
Harańczyk A., (2015), Zmiany w użytkowaniu gruntów w największych miastach Polski, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 303-312; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112246/edition/97512/content
9
Harańczyk A., (2015), Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 13-39.
10
Harańczyk A., (2015), Przejawy i konsekwencje depopulacji miast. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 41-80.
11
Harańczyk A., (2015), Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 33-45.
12
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., Jopek D., (2014), Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 157, s. 105-122; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content
13
Harańczyk A., (2014), Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Tadeusz KUDŁACZ (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 24-59.
14
Niedźwiecka M., (2014), Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 140 k.
15
Kubejko-Polańska E., (2013), Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 425 k.
16
Harańczyk A., (2013), Ład przestrzenny a procesy suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 75-132.
17
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2012. - t. 140, cz. 2. - . - 0079-3507
18
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., Jopek D., (2012), Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 23-68.
19
Harańczyk A., (2011), Rewitalizacja zespołów miejskich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 235-247.
20
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2011. - t. 140, cz. 1. - . - 0079-3507
21
Harańczyk A., (2011), Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 6-18.
22
Harańczyk A., (2011), Wstęp. [W:] HARAŃCZYK A. (red.), Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 7-11.
23
Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), (2010), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 374, [1] s., [1] k. tabl. kolor.
24
Harańczyk A., (2010), Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-9.
25
Harańczyk A., Skowron E., (2010), Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 821, s. 47-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647055
26
Harańczyk A., (2010), Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-16.
27
Harańczyk A., Brańka P., (2010), Konferencja Naukowa nt. "Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" (Kraków, 24-25 czerwca 2010), "Świat Nieruchomości", nr 74, s. 65-67.
28
Harańczyk A., Kubejko-Polańska E., (2010), Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, s. 72-154.
29
Harańczyk A., (2010), Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 225-244.
30
Harańczyk A., Kudłacz T., (2010), 70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
31
Harańczyk A., (2010), Samorząd terytorialny: organizacja i gospodarka, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 245, [2] s.
32
Harańczyk A., (2010), Kapitał ludzki w rozwoju miast. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 127-150.
33
Skowron E., (2009), Programowanie rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 396 k.
34
Harańczyk A., (2009), Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego.. [W:] Klasik A. (red.), Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 85-101.
35
Harańczyk A., Dybek M., (2009), Obszary metropolitalne w Polsce (ocena warunków i poziomu rozwoju), "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 125, s. 194-224.
36
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., (2009), Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska, s. 52-112.
37
Harańczyk A., Dybek M., (2008), Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, s. 96-128.
38
Harańczyk A., (2008), Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 4), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 37-59.
39
Harańczyk A., Hausner J., Kudłacz T., Bober J., Mamica Ł., Mazur S., Zawicki M., Frączek M., Kopyciński P., Piątkowska M., (2008), Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy. [W:] Hausner J. (red.), Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-140.
40
Harańczyk A., Hausner J., Kudłacz T., Bober J., Mamica Ł., Zawicki M., Frączek M., Kopyciński P., Piątkowska M., (2008), Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim: zad. 4.1, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 108 s.
41
Harańczyk A., Hausner J., Kudłacz T., Bober J., Mamica Ł., Mazur S., Zawicki M., Frączek M., Kopyciński P., Piątkowska M., (2008), Diagnoza - Wzrost gospodarczy. [W:] Hausner J. (red.), Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 49-68.
42
Harańczyk A., Hausner J., Kudłacz T., Bober J., Mamica Ł., Zawicki M., Frączek M., Kopyciński P., Piątkowska M., (2007), Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych: foresight: zadanie 3.2, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 202 s.
43
Harańczyk A., (2007), Potencjał rozwoju krakowskiego obszaru metropolitalnego. [W:] Grabiński T., Woszczek L. (red.), Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu, Chrzanów : Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 39-55.
44
Bober J., Frączek M., (2007), Raport z badań pilotażowych: zad. 2.4, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 12 s.
45
Harańczyk A., (2007), Regiony Polskie w Europie. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-22.
46
Harańczyk A., (2007), Regiony polskie w procesach integracyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 746, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/150130625
47
Harańczyk A., (2007), Polskie metropolie : ocena warunków i poziomu rozwoju. [W:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 141-150.
48
Harańczyk A., (2006), Szkolnictwo wyższe w Małopolsce, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 37-57.
49
Harańczyk A., (2006), Regiony Polskie w Europie : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 23-27.
50
Harańczyk A., (2005), Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski. [W:] Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 183-192.
51
Harańczyk A., (2004), Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 53-70.
52
Harańczyk A., (2004), Gospodarka budżetowa miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 645, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/50797389
53
Harańczyk A., (2004), Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Krakowie. [W:] Korenik S., Szołek K. (red.), Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; z. 214), Warszawa : PAN KPZK, s. 79-95.
54
Harańczyk A., (2004), Współpraca miast partnerskich, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1016, s. 13-19.
55
Harańczyk A., (2003), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 185-206.
56
Harańczyk A., (2003), Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 617, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/15686
57
Harańczyk A., Guzik H., (2002), Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 161-171.
58
Harańczyk A., (2002), Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce. [W:] Słodczyk J. (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 113-126.
59
Musiał M., (2002), Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 203 k.
60
Harańczyk A., (2002), Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski. [W:] Szołek K. (red.), Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, Wrocław : Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 33-46.
61
Harańczyk A., (2001), Kraków - miastem europejskim. [W:] Szołek K. (red.), Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów, Wrocław : Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 119-131.
62
Harańczyk A. (red.), (2001), Samorząd terytorialny: zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 481 s.
63
Harańczyk A., (2001), Miasta Małopolski w okresie przemian. [W:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 97-109.
64
Guzik H., Harańczyk A., (2001), Bezrobocie w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 568, s. 27-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/11553
65
Harańczyk A., (2001), Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 137-153.
66
Harańczyk A., (2000), Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 31-45.
67
Hausner J., Białynicki-Birula P., Binda A., Górka K., Harańczyk A., Kudłacz T., Kukiełka M., Mamica Ł., Rogoda B., Wańkowicz W., Zawicki M., Zygadlewicz J., (2000), Gospodarka. [W:] Diagnoza stanu województwa małopolskiego, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 50-64.
68
Harańczyk A., (2000), Przekształcenia strukturalne w miastach Małopolski. [W:] Słodczyk J. (red.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 43-57.
69
Harańczyk A., (1999), Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 302-327.
70
Guzik H., Harańczyk A., (1999), Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej, s. 1[14]-50[64].
71
Harańczyk A., (1998), Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 130 s.
72
Harańczyk A., (1998), Prywatyzacja i komunalizacja składników majątku trwałego w Krakowie. [W:] Markowski T., Marszał T. (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; 182), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 153-176.
73
Harańczyk A., ([1997]), Dynamika przekształceń strukturalnych. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, s. 42-65.
74
Harańczyk A., (1997), Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 45-60.
75
Harańczyk A., (1997), Bibliografia prac Profesora Antoniego Fajferka. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-23.
76
Harańczyk A., (1997), Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu miasta Krakowa. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-78.
77
Harańczyk A., (1996), Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 5-23.
78
Harańczyk A., (1995), Finansowanie gospodarki lokalnej w warunkach gospodarki rynkowej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych, s. 78-97.
79
Harańczyk A., (1995), Podstawy działalności samorządu terytorialnego miast województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 19-29.
80
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1994), Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 99-115.
81
Harańczyk A., (1994), Zasoby siły roboczej. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 1-36.
82
Harańczyk A., (1994), Przekształcenia własnościowe w gospodarce. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 37-72.
83
Harańczyk A., (1994), Funkcjonowanie budżetu lokalnego w gospodarce rynkowej : (na przykładzie gmin miejskich MPW). [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, s. 81-101.
84
Harańczyk A., (1993), Baza ekonomiczna miast w świetle badania budżetów gmin województwa krakowskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych, s. 118-136.
85
Harańczyk A., (1993), Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej. [W:] Bagdziński , Marszałkowska M. (red.), Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, Toruń : UMK, s. 125-134.
86
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1993), Typologia miast województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 395, s. 21-35.
87
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1992), Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 377, s. 103-127.
88
Harańczyk A., (1992), Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 28-53.
89
Wąsowicz K., (1992), Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 267 k.
90
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1992), Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego. [W:] Zygmunt SZYMLA (kierownik tematu), Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim, s. 73-96.
91
Harańczyk A., (1992), Analiza funkcjonalna miast Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 155-165.
92
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1991), Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast. [W:] Zygmunt SZYMLA (kierownik tematu), Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego), s. 109-132.
93
Harańczyk A., (1990), The Development of Towns in Poland, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 57-74.
94
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1990), Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW. [W:] FAJFEREK , Stanisława CICHOŃ , LUCHTER B. (kierownik tematu), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, s. 240-290.
95
Harańczyk A., (1990), Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 157-172.
96
Harańczyk A., (1989), Analiza porównawcza rozwoju społecznego miast Krakowa, Bratysławy i Lipska w latach 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 261-285.
97
Fajferek A., Harańczyk A., Kruczała J., (1988), Planowanie w regionach w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81, [2] k. tab. złoż. s.
98
Harańczyk A., (1988), Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach wojewódzkich w latach 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 181-198.
99
Harańczyk A., (1988), Zmiany demograficzne w Krakowie w latach 1950-1987, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 65-77.
100
Harańczyk A., (1987), Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 76), Kraków : [s.n.], 233 s., [11] k. tab. złoż.
101
Harańczyk A., (1987), Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i Bratysławy za lata 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 89-121.
102
Harańczyk A., (1987), Studium analityczne rozwoju społecznego Krakowa i Lipska w latach 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 193-211.
103
Harańczyk A., (1985), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 152-166.
104
Harańczyk A., (1985), Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 129-151.
105
Harańczyk A., Bieda M., (1985), Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79-99.
106
Harańczyk A., (1984), System pieniężno-kredytowy jako instrument sterowania gospodarka narodową. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 195-217.
107
Harańczyk A., (1983), Struktura przestrzenno-branżowa przemysłu miasta Krakowa w latach 1970-1979, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 163, s. 67-90.
108
Harańczyk A., (1983), Zmiany w strukturze społecznej i gospodarczej w mieście Krakowie w latach 1950-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 45-74.
109
Harańczyk A., (1983), Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Bratysławy w latach 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 173-198.
110
Harańczyk A., (1981), Rola budownictwa w rozwoju Krakowa w latach 1950-1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 142, s. 147-171.
111
Harańczyk A., (1980), Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 71-92.
112
Harańczyk A., Jasieński J., (1980), Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Wacławowicz S. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s., [3] k. tabl. złoż.
113
Harańczyk A., (1980), Metody planowania i analizy regionalnej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 112-186.
114
Harańczyk A., (1980), System planowania w Polsce. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 38-78.
115
Harańczyk A., (1980), Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 46-47.
116
Harańczyk A., (1979), Przemysł miasta Krakowa w latach 1950-1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 93-114.
117
Harańczyk A., (1978), Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 75-121.
118
Harańczyk A., (1978), Procesy inwestycyjne w rozwoju gospodarki Krakowa w latach 1950-1975, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 44-58.
119
Harańczyk A., (1978), Regionalna prognoza produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 157-208.
120
Harańczyk A., (1978), Statystyczne badania tendencji rozwojowej zjawisk społeczno-gospodarczych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 113-120.
121
Harańczyk A., Szymla Z., (1977), Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 83-93.
122
Harańczyk A., (1977), Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich: (na przykładzie miasta Krakowa), Prom. Fajferek A., Kraków : , 291 k.
123
Harańczyk A., (1977), System planowania w Polsce. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-46.
124
Harańczyk A., (1975), System planowania w Polsce. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-46.
125
Harańczyk A., (1975), Krótkookresowa prognoza statystyczna wybranych zjawisk gospodarczych w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 41-67.
126
Fajferek A., Rejduch J., Harańczyk A., Kudłacz T., (1973), Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.
127
Szymla Z., Harańczyk A., Kudłacz T., Brańka P., Hołuj A., Skowron E., (2007), Współczesne determinanty rozwoju regionalnego, Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 139 k.
128
Harańczyk A., Musiał M., (2005), NUTS - III w Polsce: ocena warunków i poziomu rozwoju, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 66 k.
129
Harańczyk A., Musiał M., (2004), Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 103 k.
130
Harańczyk A., Musiał M., (2003), Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
131
Harańczyk A., Musiał M., (2002), Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 80 k.
132
Harańczyk A., (2001), Gospodarka samorządowa miasta Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 120 k.
133
Harańczyk A., Musiał M., (2000), Miasto w okresie przemian: społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 96, [1] k.
134
Harańczyk A., Musiał M., (1999), Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 103 k.
135
Harańczyk A., Musiał M., (1998), Rozwój lokalny Małopolski: ocena poziomu i zakresu zróżnicowań, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 79 k.
136
Harańczyk A., (1997), Miasta Polski na przełomie XX i XXI wieku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77, [17] k.
137
Harańczyk A., Musiał M., (1996), Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 44 k.
138
Fajferek A., Harańczyk A., Luchter B., Rek J., Zieliński K., (1992), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 101 k.
1
@inbook{UEK:2168328069,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przestrzenne aspekty funkcji i zagospodarowanie miasta",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "33-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
2
@article{UEK:2168314879,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Gospodarka finansowa jednostek terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wobec nowych wyzwań",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (49)",
pages = "129-148",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.10},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2460},
}
3
@book{UEK:2168300115,
title = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
4
@article{UEK:2168299995,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym",
journal = "Studia Miejskie",
number = "t. 18",
pages = "85-102",
year = "2015",
url = {http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk-Procesy.pdf},
}
5
@misc{UEK:2168300179,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Uwagi końcowe",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "197-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
6
@article{UEK:2168299999,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014",
journal = "Studia Miejskie",
number = "t. 18",
pages = "131-146",
year = "2015",
url = {http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168300121,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "7-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
8
@article{UEK:2168297127,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zmiany w użytkowaniu gruntów w największych miastach Polski",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "303-312",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112246/edition/97512/content},
}
9
@inbook{UEK:2168300119,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "13-39",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
10
@inbook{UEK:2168300123,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przejawy i konsekwencje depopulacji miast",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "41-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
11
@inbook{UEK:2168296525,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "33-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
12
@article{UEK:2168295701,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago' and Dorota Jopek",
title = "Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 157",
pages = "105-122",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content},
}
13
@unpublished{UEK:2168301777,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "24-59",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168291087,
author = "Małgorzata Niedźwiecka",
title = "Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003026},
}
15
@unpublished{UEK:2168272166,
author = "Ewa Kubejko-Polańska",
title = "Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002727},
}
16
@unpublished{UEK:2168290293,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Ład przestrzenny a procesy suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "75-132",
year = "2013",
}
17
@misc{UEK:2168227876,
title = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2012",
url = {https://journals.pan.pl/skpzk},
}
18
@unpublished{UEK:2168266360,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago' and Dorota Jopek",
title = "Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "23-68",
year = "2012",
}
19
@article{UEK:2168225964,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rewitalizacja zespołów miejskich",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "235-247",
year = "2011",
}
20
@misc{UEK:2168225890,
title = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2011",
}
21
@unpublished{UEK:2168257984,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość",
booktitle = "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "6-18",
year = "2011",
}
22
@misc{UEK:2168276405,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "7-11",
year = "2011",
}
23
@book{UEK:51433,
title = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
24
@inbook{UEK:2165768409,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
25
@article{UEK:53122,
author = "Anna Harańczyk and Ewelina Skowron",
title = "Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "821",
pages = "47-60",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647055},
}
26
@misc{UEK:2165768410,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "11-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
27
@misc{UEK:2165617326,
author = "Anna Harańczyk and Patrycja Brańka",
title = "Konferencja Naukowa nt. Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku (Kraków, 24-25 czerwca 2010)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "74",
pages = "65-67",
year = "2010",
}
28
@unpublished{UEK:2168267674,
author = "Anna Harańczyk and Ewa Kubejko-Polańska",
title = "Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego",
booktitle = "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
pages = "72-154",
year = "2010",
}
29
@article{UEK:2165794045,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "225-244",
adress = "",
year = "2010",
}
30
@misc{UEK:2168279845,
author = "Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz",
title = "70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "29",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb},
}
31
@book{UEK:2166653384,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Samorząd terytorialny : organizacja i gospodarka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-506-2",
}
32
@inbook{UEK:2165637131,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Kapitał ludzki w rozwoju miast",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "127-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
33
@unpublished{UEK:51360,
author = "Ewelina Skowron",
title = "Programowanie rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
34
@inbook{UEK:50714,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego.",
booktitle = "Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków",
pages = "85-101",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-506-1",
}
35
@article{UEK:2161899898,
author = "Anna Harańczyk and Magdalena Dybek",
title = "Obszary metropolitalne w Polsce : (ocena warunków i poziomu rozwoju)",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 125",
pages = "194-224",
adress = "",
year = "2009",
}
36
@unpublished{UEK:2168228820,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago'",
title = "Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska",
pages = "52-112",
year = "2009",
}
37
@unpublished{UEK:2163837667,
author = "Anna Harańczyk and Magdalena Dybek",
title = "Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce",
booktitle = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
pages = "96-128",
year = "2008",
}
38
@inbook{UEK:2165773701,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski",
booktitle = "Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "37-59",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.4.3},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/539/421},
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-7409-620-1",
}
39
@inbook{UEK:2165275935,
author = "Anna Harańczyk and Jerzy Hausner and Tadeusz Kudłacz and Jarosław Bober and Łukasz Mamica and Stanisław Mazur and Marcin Zawicki and Maciej Frączek and Piotr Kopyciński and Monika Piątkowska",
title = "Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy",
booktitle = "Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski",
pages = "111-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication},
isbn = "978-83-89410-56-6",
}
40
@misc{UEK:2168297365,
author = "Anna Harańczyk and Jerzy Hausner and Tadeusz Kudłacz and Jarosław Bober and Łukasz Mamica and Marcin Zawicki and Maciej Frączek and Piotr Kopyciński and Monika Piątkowska",
title = "Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {},
}
41
@inbook{UEK:2165275920,
author = "Anna Harańczyk and Jerzy Hausner and Tadeusz Kudłacz and Jarosław Bober and Łukasz Mamica and Stanisław Mazur and Marcin Zawicki and Maciej Frączek and Piotr Kopyciński and Monika Piątkowska",
title = "Diagnoza - Wzrost gospodarczy",
booktitle = "Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski",
pages = "49-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication},
isbn = "978-83-89410-56-6",
}
42
@misc{UEK:2168297355,
author = "Anna Harańczyk and Jerzy Hausner and Tadeusz Kudłacz and Jarosław Bober and Łukasz Mamica and Marcin Zawicki and Maciej Frączek and Piotr Kopyciński and Monika Piątkowska",
title = "Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
url = {},
}
43
@inbook{UEK:2165796938,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Potencjał rozwoju krakowskiego obszaru metropolitalnego",
booktitle = "Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu",
pages = "39-55",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2007",
isbn = "978-83-915693-4-4",
}
44
@misc{UEK:2168297363,
author = "Jarosław Bober and Maciej Frączek",
title = "Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
url = {},
}
45
@inbook{UEK:2165770107,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Regiony Polskie w Europie",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "11-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
46
@article{UEK:51034,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Regiony polskie w procesach integracyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "746",
pages = "5-19",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150130625},
}
47
@inbook{UEK:2165772732,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Polskie metropolie : ocena warunków i poziomu rozwoju",
booktitle = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
pages = "141-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
48
@article{UEK:51743,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Szkolnictwo wyższe w Małopolsce",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "9",
pages = "37-57",
year = "2006",
}
49
@inbook{UEK:2165796452,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Regiony Polskie w Europie : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007",
pages = "23-27",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2006",
}
50
@inbook{UEK:2168219598,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski",
booktitle = "Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny",
pages = "183-192",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7246-817-6",
}
51
@article{UEK:52212,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "53-70",
year = "2004",
}
52
@article{UEK:2168219658,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Gospodarka budżetowa miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "645",
pages = "21-35",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50797389},
}
53
@inbook{UEK:2168280197,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Krakowie",
booktitle = "Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery",
pages = "79-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "PAN KPZK",
year = "2004",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-89693-10-0",
}
54
@article{UEK:2168254210,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Współpraca miast partnerskich",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1016",
pages = "13-19",
adress = "",
year = "2004",
}
55
@article{UEK:52221,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "185-206",
year = "2003",
}
56
@article{UEK:2168221048,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "617",
pages = "23-37",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15686},
}
57
@inbook{UEK:2166207997,
author = "Anna Harańczyk and Halina Guzik",
title = "Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "161-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
58
@inbook{UEK:2168307907,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce",
booktitle = "Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast",
pages = "113-126",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2002",
url = {http://www.sbc.org.pl/Content/77268/Przemiany%20bazy%20ekonomicznej%20i%20struktury%20przestrzennej%20miast.pdf},
isbn = "83-88796-69-0",
}
59
@unpublished{UEK:2168245960,
author = "Monika Musiał",
title = "Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
60
@inbook{UEK:2168271648,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski",
booktitle = "Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów",
pages = "33-46",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-916121-1-2",
}
61
@inbook{UEK:2168280187,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Kraków - miastem europejskim",
booktitle = "Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów",
pages = "119-131",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-916121-0-4",
}
62
@book{UEK:2168245176,
title = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
63
@inbook{UEK:2168227590,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Miasta Małopolski w okresie przemian",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
pages = "97-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
64
@article{UEK:2168235064,
author = "Halina Guzik and Anna Harańczyk",
title = "Bezrobocie w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "568",
pages = "27-50",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11553},
}
65
@inbook{UEK:2168245196,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "137-153",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
66
@article{UEK:2168245580,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "31-45",
year = "2000",
}
67
@inbook{UEK:2168243860,
author = "Jerzy Hausner and Paweł Białynicki-Birula and Andrzej Binda and Kazimierz Górka and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz and Marcin Kukiełka and Łukasz Mamica and Bogdan Rogoda and Wiesław Wańkowicz and Marcin Zawicki and Jan Zygadlewicz",
title = "Gospodarka",
booktitle = "Diagnoza stanu województwa małopolskiego",
pages = "50-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2000",
isbn = "83-903168-6-2",
}
68
@inbook{UEK:2168302483,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przekształcenia strukturalne w miastach Małopolski",
booktitle = "Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast",
pages = "43-57",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87635-83-9",
}
69
@inbook{UEK:2168240620,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "302-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
70
@unpublished{UEK:2168265192,
author = "Halina Guzik and Anna Harańczyk",
title = "Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego",
booktitle = "Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "1[14]-50[64]",
year = "1999",
}
71
@book{UEK:2168240516,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
isbn = "83-01-12674-4",
}
72
@inbook{UEK:2168280211,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Prywatyzacja i komunalizacja składników majątku trwałego w Krakowie",
booktitle = "Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji",
pages = "153-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1998",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-01-12745-7",
}
73
@unpublished{UEK:2168267346,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Dynamika przekształceń strukturalnych",
booktitle = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
pages = "42-65",
year = "1997",
}
74
@article{UEK:2168245766,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "45-60",
year = "1997",
}
75
@misc{UEK:2168246718,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Bibliografia prac Profesora Antoniego Fajferka",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "11-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
76
@inbook{UEK:2168244238,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu miasta Krakowa",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "67-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
77
@article{UEK:2168245788,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "5-23",
year = "1996",
}
78
@unpublished{UEK:2168265534,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Finansowanie gospodarki lokalnej w warunkach gospodarki rynkowej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych",
pages = "78-97",
year = "1995",
}
79
@article{UEK:2168244650,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Podstawy działalności samorządu terytorialnego miast województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "19-29",
year = "1995",
}
80
@article{UEK:2168246368,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Marian Wąsowicz",
title = "Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "99-115",
year = "1994",
}
81
@unpublished{UEK:2168267456,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zasoby siły roboczej",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "1-36",
year = "1994",
}
82
@unpublished{UEK:2168267458,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przekształcenia własnościowe w gospodarce",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "37-72",
year = "1994",
}
83
@unpublished{UEK:2168265626,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Funkcjonowanie budżetu lokalnego w gospodarce rynkowej : (na przykładzie gmin miejskich MPW)",
booktitle = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
pages = "81-101",
year = "1994",
}
84
@unpublished{UEK:2168265992,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Baza ekonomiczna miast w świetle badania budżetów gmin województwa krakowskiego",
booktitle = "Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych",
pages = "118-136",
year = "1993",
}
85
@inbook{UEK:2168298015,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej",
booktitle = "Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej",
pages = "125-134",
adress = "Toruń",
publisher = "UMK",
year = "1993",
isbn = "83-231-0472-7",
}
86
@article{UEK:2168246296,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Marian Wąsowicz",
title = "Typologia miast województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "395",
pages = "21-35",
year = "1993",
}
87
@article{UEK:2168236814,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Marian Wąsowicz",
title = "Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "377",
pages = "103-127",
year = "1992",
}
88
@inbook{UEK:2168251352,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "28-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
89
@unpublished{UEK:2168246130,
author = "Krzysztof Marian Wąsowicz",
title = "Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
90
@unpublished{UEK:2168265766,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Marian Wąsowicz",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego",
booktitle = "Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim",
pages = "73-96",
year = "1992",
}
91
@article{UEK:2168246302,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Analiza funkcjonalna miast Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "155-165",
year = "1992",
}
92
@unpublished{UEK:2168266012,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Marian Wąsowicz",
title = "Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast",
booktitle = "Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego)",
pages = "109-132",
year = "1991",
}
93
@article{UEK:2168250068,
author = "Anna Harańczyk",
title = "The Development of Towns in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "57-74",
year = "1990",
}
94
@unpublished{UEK:2168266082,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Marian Wąsowicz",
title = "Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW",
booktitle = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "240-290",
year = "1990",
}
95
@article{UEK:2168245470,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "157-172",
year = "1990",
}
96
@article{UEK:2168234924,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Analiza porównawcza rozwoju społecznego miast Krakowa, Bratysławy i Lipska w latach 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "261-285",
year = "1989",
}
97
@book{UEK:2168250894,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie w regionach w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
98
@article{UEK:2168244296,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach wojewódzkich w latach 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "181-198",
year = "1988",
}
99
@article{UEK:2168225540,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zmiany demograficzne w Krakowie w latach 1950-1987",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "65-77",
year = "1988",
}
100
@book{UEK:2168250702,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1987",
issn = "0209-1674",
}
101
@article{UEK:2168249542,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i Bratysławy za lata 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "89-121",
year = "1987",
}
102
@article{UEK:2168249524,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Studium analityczne rozwoju społecznego Krakowa i Lipska w latach 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "193-211",
year = "1987",
}
103
@inbook{UEK:2168251610,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "152-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
104
@article{UEK:2168249758,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "129-151",
year = "1985",
}
105
@inbook{UEK:2168251622,
author = "Anna Harańczyk and Małgorzata Bieda",
title = "Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "79-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
106
@inbook{UEK:2168251586,
author = "Anna Harańczyk",
title = "System pieniężno-kredytowy jako instrument sterowania gospodarka narodową",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "195-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
107
@article{UEK:2167739890,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Struktura przestrzenno-branżowa przemysłu miasta Krakowa w latach 1970-1979",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "163",
pages = "67-90",
year = "1983",
}
108
@article{UEK:2168250330,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zmiany w strukturze społecznej i gospodarczej w mieście Krakowie w latach 1950-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "45-74",
year = "1983",
}
109
@article{UEK:2168230790,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Bratysławy w latach 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "173-198",
year = "1983",
}
110
@article{UEK:2168233828,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rola budownictwa w rozwoju Krakowa w latach 1950-1975",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "142",
pages = "147-171",
year = "1981",
}
111
@article{UEK:2168247410,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "71-92",
year = "1980",
}
112
@book{UEK:2168251246,
author = "Anna Harańczyk and Juliusz Jasieński",
title = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
113
@inbook{UEK:2168251258,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Metody planowania i analizy regionalnej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "112-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
114
@inbook{UEK:2168251252,
author = "Anna Harańczyk",
title = "System planowania w Polsce",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "38-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
115
@misc{UEK:2168252578,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "46-47",
year = "1980",
}
116
@article{UEK:2168242970,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przemysł miasta Krakowa w latach 1950-1975",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "93-114",
year = "1979",
}
117
@article{UEK:2168250018,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "75-121",
year = "1978",
}
118
@article{UEK:2168220068,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Procesy inwestycyjne w rozwoju gospodarki Krakowa w latach 1950-1975",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "44-58",
year = "1978",
}
119
@article{UEK:2168250024,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Regionalna prognoza produkcji przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "157-208",
year = "1978",
}
120
@article{UEK:2168220060,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Statystyczne badania tendencji rozwojowej zjawisk społeczno-gospodarczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "113-120",
year = "1978",
}
121
@article{UEK:2168250246,
author = "Anna Harańczyk and Zygmunt Szymla",
title = "Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "87",
pages = "83-93",
year = "1977",
}
122
@unpublished{UEK:2168246440,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
123
@inbook{UEK:2168251300,
author = "Anna Harańczyk",
title = "System planowania w Polsce",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "25-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
124
@inbook{UEK:2168251298,
author = "Anna Harańczyk",
title = "System planowania w Polsce",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "25-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
125
@article{UEK:2167718316,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Krótkookresowa prognoza statystyczna wybranych zjawisk gospodarczych w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "41-67",
year = "1975",
}
126
@book{UEK:2168272504,
author = "Antoni Fajferek and Julian Rejduch and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz",
title = "Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
127
@unpublished{UEK:2168281921,
author = "Zygmunt Szymla and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz and Patrycja Brańka and Artur Hołuj and Ewelina Skowron",
title = "Współczesne determinanty rozwoju regionalnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
128
@unpublished{UEK:2168266206,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "NUTS - III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
129
@unpublished{UEK:2168266202,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
130
@unpublished{UEK:2163761032,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
131
@unpublished{UEK:2168266196,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
}
132
@unpublished{UEK:2168266682,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Gospodarka samorządowa miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2001",
}
133
@unpublished{UEK:2168266642,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Miasto w okresie przemian : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
134
@unpublished{UEK:2168266646,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
}
135
@unpublished{UEK:2168266552,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
}
136
@unpublished{UEK:2168267358,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Miasta Polski na przełomie XX i XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
137
@unpublished{UEK:2168266550,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
}
138
@unpublished{UEK:2168267026,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Bogusław Luchter and Jadwiga Rek and Kazimierz Zieliński",
title = "Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID